Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Tunnusnumber registris: 65810058-13
Registreerimise kuupäev: 23/06/2008 12:13:49

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/02/2015 09:05:13
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/02/2015 09:05:13
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 10/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ENOSI PROSTASIAS KATANALOTON SERRON

Ε.Π.ΚΑ.Σ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, 12
62122 ΣΕΡΡΕΣ
KREEKA

(+30)2321022518

    Juriidiliselt vastutav isik

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    ELi asjade eest vastutav isik

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Eesmärgid ja ülesanded

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ στοχεύει:
1.Στην ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για την απόκτηση καταναλωτικής συνείδησης.
2. Στην προστασία των καταναλωτών σε θέματα υγείας, ασφάλειας και οικονομικών συμφερόντων.
3. Στην εξασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να εκπροσωπούνται στα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα που τους αφορούν, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς, ο Ε.Φ.Ε.Τ., η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, των οποίων η σύσταση και λειτουργία επιβάλλονται από το νόμο.

  • üleeuroopalised
  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

The Directive on Consumer Rights


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

-Πρόγραμμα συνδρομής εξωδικαστικού συμβιβασμού του ν.3869/2010

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Tarbijad

    Liikmed ja liikmesus

500

  • KREEKA

Η Ε.Π.ΚΑ.Σ. είναι μέλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», η οποία είναι αναγνωρισμένη Ομοσπονδία Καταναλωτών με απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 771/31-10-2008 & εγγεγραμμένη στο Συγκεντρωτικό Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του ΥΠ.ΑΝ με α/α 77 / 31-10-2008 σύμφωνα με το Ν. 2251 / 94.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

6 658 €

2 800 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

2 800 €

0 €

3 858 €

0 €

3 858 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.