Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Tunnusnumber registris: 65810058-13
Registreerimise kuupäev: 23.06.08 12:13:49

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 29.05.14 18:05:56
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29.05.14 17:54:14


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Akronüüm: Ε.Π.ΚΑ.Σ.
Õiguslik vorm: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Veebisait: http://www.epkas.gr

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΤΗΣ
Ametikoht: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΣ
Ametikoht: ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
62122 ΣΕΡΡΕΣ
KREEKA
Telefoninumber: (+30) 2321022518
Faks: (+30) 2321022518
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ στοχεύει:
1.Στην ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για την απόκτηση καταναλωτικής συνείδησης.
2. Στην προστασία των καταναλωτών σε θέματα υγείας, ασφάλειας και οικονομικών συμφερόντων.
3. Στην εξασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να εκπροσωπούνται στα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα που τους αφορούν, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς, ο Ε.Φ.Ε.Τ., η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, των οποίων η σύσταση και λειτουργία επιβάλλονται από το νόμο.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • piirkondlikud
  • riiklikud
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-Πρόγραμμα συνδρομής εξωδικαστικού συμβιβασμού του ν.3869/2010

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Tarbijad

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 500
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
  • KREEKA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Η Ε.Π.ΚΑ.Σ. είναι μέλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», η οποία είναι αναγνωρισμένη Ομοσπονδία Καταναλωτών με απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 771/31-10-2008 & εγγεγραμμένη στο Συγκεντρωτικό Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του ΥΠ.ΑΝ με α/α 77 / 31-10-2008 σύμφωνα με το Ν. 2251 / 94.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 6 658
millest avalik rahastamine: 2 800
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 0
- riiklikust rahastust: 2 800
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 3 858
- annetused: 0
- liikmemaksud: 3 858
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.