Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Identifikationsnummer i registret: 65810058-13
Registreringsdato: 23-06-08 12:13:49

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 27-05-13 21:29:29
Seneste årlige opdatering 27-05-13 21:29:29


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Forkortelse: Ε.Π.ΚΑ.Σ.
Retlig form: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Websted: http://www.epkas.gr

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΤΗΣ
Stilling: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΣ
Stilling: ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  12
62122 ΣΕΡΡΕΣ
GRÆKENLAND
Telefonnr.: (+30) 2321022518
Faxnummer: (+30) 2321022518
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ στοχεύει:
1.Στην ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για την απόκτηση καταναλωτικής συνείδησης.
2. Στην προστασία των καταναλωτών σε θέματα υγείας, ασφάλειας και οικονομικών συμφερόντων.
3. Στην εξασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να εκπροσωπούνται στα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα που τους αφορούν, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς, ο Ε.Φ.Ε.Τ., η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, των οποίων η σύσταση και λειτουργία επιβάλλονται από το νόμο.
Organisationen har interesser på:
  • lokalt/regionalt plan
  • nationalt plan
  • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


-Πρόγραμμα συνδρομής εξωδικαστικού συμβιβασμού του ν.3869/2010

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Forbrugere

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 700
Antal medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
  • GRÆKENLAND

Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Η Ε.Π.ΚΑ.Σ. είναι μέλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», η οποία είναι αναγνωρισμένη Ομοσπονδία Καταναλωτών με απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 771/31-10-2008 & εγγεγραμμένη στο Συγκεντρωτικό Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του ΥΠ.ΑΝ με α/α 77 / 31-10-2008 σύμφωνα με το Ν. 2251 / 94.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2011 - 12/2011
Samlet budget: 11.000
heraf offentlig finansiering: 5.000
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter: 0
- Tilskud: 0
- fra nationale kilder: 5.000
- fra lokale/regionale kilder: 0
anden finansiering: 6.000
- tilskud: 0
- medlemsbidrag: 6.000
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.