Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Aedes vereniging van woningcorporaties

Identifikační číslo v rejstříku: 65780747925-05
Datum registrace: 1.2.12 11:49:19

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 6.1.14 10:13:00
Datum poslední roční aktualizace je 6.1.14 10:13:00


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Aedes vereniging van woningcorporaties
Zkratka:
Právní forma foundation
Internetové stránky: http://www.aedes.nl

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jan Boeve
Funkce: director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Sebastien Garnier
Funkce: public affairs EU

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Koningin Julianaplein  10
Poštovní přihrádka: 93121
2509 AC Den Haag
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 088 233 37 00
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Contact details Brussels office:
Aedes Brussel office
Housing Europe Centre
18, square de Meeûs
B-1050 Brussel
Tel +32 (0)2 541 05 65

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Aedes is the national organisation promoting the interests of practically every social housing organisation in the Netherlands, on all possible fronts. Together, Aedes members manage 2.4 million dwellings, constituting 34 percent of the total housing stock.

As a network organisation, knowledge centre and think tank, Aedes provides a platform for its almost 400 members to meet, exchange ideas and develop visions. Together with its members, Aedes works on research and product development to meet the needs of housing consumers, resulting in new products like lease-purchase, cost effective insurance and estate agency services. Aedes provides information and education on all important developments in the dynamic housing branch.

Aedes co-operates with the government, political parties and special interest groups in order to get the right working conditions for social housing organisations to effectively fulfill their social function. Aedes participates in CECODHAS in order to promote the interests of social housing organisations in Europe.

Aedes members are modern real estate businesses and service providers, working independently at their own expense and risk. They supply a broad package of affordable housing services that meet the various desires and needs of their clients. Apart from housing, this includes a wide range of services that add to living comfortably, security, service and quality. Aedes works together with its members on living/care arrangements for the elderly and groups with special needs, such as mentally or physically disabled and asylum seekers. Aedes also supports the housing organisations in city development plans by entering into collaborative relationships with other organisations.

In addition, Aedes represents employers for the 25 thousand people working in the Dutch social housing sector. As the employer's organisation for the social housing organisations, Aedes negotiates with the trade unions to agree on a collective labour agreements.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Sébastien Jean Claude GARNIER 16.1.14 14.1.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Structural Funds 2014-2020, EPBD, Energy Efficiency Directive, European Semester, State Aid & SGEI

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Cecodhas Housing Europe
MKB Nederland

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Aedes depends mainly on the contributions received from its members; almost 400 Dutch social housing organizations

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.