Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Aedes vereniging van woningcorporaties

Identifikační číslo v rejstříku: 65780747925-05
Datum registrace: 01/02/2012 11:49:19

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 02/02/2016 18:13:16
Datum poslední roční aktualizace je: 02/02/2016 18:13:16
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 02/02/2017

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Aedes vereniging van woningcorporaties

association

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Koningin Julianaplein, 10
Poštovní přihrádka: 93121
2509 AC Den Haag
NIZOZEMSKO

(+31)088 233 37 00

18 Square de Meeus Housing Europe Center
1050 Brussels
BELGIE

(+32)025410565

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jan Boeve

director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Sebastien Garnier

public affairs EU

    Cíle a úkoly

Aedes is the national organisation promoting the interests of practically every social housing organisation in the Netherlands, on all possible fronts. Together, Aedes members manage 2.4 million dwellings, constituting 34 percent of the total housing stock.

As a network organisation, knowledge centre and think tank, Aedes provides a platform for its almost 400 members to meet, exchange ideas and develop visions. Together with its members, Aedes works on research and product development to meet the needs of housing consumers, resulting in new products like lease-purchase, cost effective insurance and estate agency services. Aedes provides information and education on all important developments in the dynamic housing branch.

Aedes co-operates with the government, political parties and special interest groups in order to get the right working conditions for social housing organisations to effectively fulfill their social function. Aedes participates in CECODHAS in order to promote the interests of social housing organisations in Europe.

Aedes members are modern real estate businesses and service providers, working independently at their own expense and risk. They supply a broad package of affordable housing services that meet the various desires and needs of their clients. Apart from housing, this includes a wide range of services that add to living comfortably, security, service and quality. Aedes works together with its members on living/care arrangements for the elderly and groups with special needs, such as mentally or physically disabled and asylum seekers. Aedes also supports the housing organisations in city development plans by entering into collaborative relationships with other organisations.

In addition, Aedes represents employers for the 25 thousand people working in the Dutch social housing sector. As the employer's organisation for the social housing organisations, Aedes negotiates with the trade unions to agree on a collective labour agreements.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

European Semester, State Aid & SGEI, Structural Funds 2014-2020, Climate & Energy, Urban agenda

http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/about-aedes.xml

http://www.erhin.eu


 

Ne

Sustainable buildings

Ne

Urban intergroup

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Sébastien Jean Claude GARNIER 26/02/2015 24/02/2016

    Oblasti zájmu

 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

0

http://www.aedes.nl/binaries/downloads/vereniging/20150106-aedesleden-gesorteerd-op-naam.pdf

 • NIZOZEMSKO

Housing Europe
MKB Nederland

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € a < 49 999 €

12 567 000 €

0 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

12 567 000 €

12 567 000 €

Aedes depends mainly on membership contributions from around 350 Dutch social housing organizations.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Handvest Beroepsvereniging voor Public Affairs