Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Aedes vereniging van woningcorporaties

Идентификационен номер в Регистъра: 65780747925-05
Дата на регистрация: 12-2-1 11:49:19

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-6 10:13:00
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-6 10:13:00


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Aedes vereniging van woningcorporaties
Инициали:
Правен статут: foundation
Уебсайт: http://www.aedes.nl

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jan Boeve
Длъжност: director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Sebastien Garnier
Длъжност: public affairs EU

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Koningin Julianaplein  10
Пощенска кутия: 93121
2509 AC Den Haag
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31) 088 233 37 00
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Contact details Brussels office:
Aedes Brussel office
Housing Europe Centre
18, square de Meeûs
B-1050 Brussel
Tel +32 (0)2 541 05 65

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Aedes is the national organisation promoting the interests of practically every social housing organisation in the Netherlands, on all possible fronts. Together, Aedes members manage 2.4 million dwellings, constituting 34 percent of the total housing stock.

As a network organisation, knowledge centre and think tank, Aedes provides a platform for its almost 400 members to meet, exchange ideas and develop visions. Together with its members, Aedes works on research and product development to meet the needs of housing consumers, resulting in new products like lease-purchase, cost effective insurance and estate agency services. Aedes provides information and education on all important developments in the dynamic housing branch.

Aedes co-operates with the government, political parties and special interest groups in order to get the right working conditions for social housing organisations to effectively fulfill their social function. Aedes participates in CECODHAS in order to promote the interests of social housing organisations in Europe.

Aedes members are modern real estate businesses and service providers, working independently at their own expense and risk. They supply a broad package of affordable housing services that meet the various desires and needs of their clients. Apart from housing, this includes a wide range of services that add to living comfortably, security, service and quality. Aedes works together with its members on living/care arrangements for the elderly and groups with special needs, such as mentally or physically disabled and asylum seekers. Aedes also supports the housing organisations in city development plans by entering into collaborative relationships with other organisations.

In addition, Aedes represents employers for the 25 thousand people working in the Dutch social housing sector. As the employer's organisation for the social housing organisations, Aedes negotiates with the trade unions to agree on a collective labour agreements.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Sébastien Jean Claude GARNIER 14-1-16 15-1-14

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Structural Funds 2014-2020, EPBD, Energy Efficiency Directive, European Semester, State Aid & SGEI

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Трудова заетост и социални въпроси

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Cecodhas Housing Europe
MKB Nederland

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Aedes depends mainly on the contributions received from its members; almost 400 Dutch social housing organizations

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.