Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Aedes vereniging van woningcorporaties

Идентификационен номер в Регистъра: 65780747925-05
Дата на регистрация: 01/02/2012 11:49:19

Информацията за този субект е била последно изменена на: 24/02/2015 17:32:20
Последната годишна актуализация е извършена на: 24/02/2015 17:32:20
Следваща актуализация най-късно до: 24/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Aedes vereniging van woningcorporaties

association

    Раздел на регистрация

VI - Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени организации и пр.

Други публични или смесени образувания, създадени по закон, чиято цел е да работят в обществен интерес

    Координати за връзка

Koningin Julianaplein, 10
Пощенска кутия: 93121
2509 AC Den Haag
НИДЕРЛАНДИЯ

(+31) 088 233 37 00

18 Square de Meeus
Housing Europe Center
1050 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 025410565

    Правно отговорно лице

Господин  Jan Boeve

director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Sebastien Garnier

public affairs EU

    Цели и задачи

Aedes is the national organisation promoting the interests of practically every social housing organisation in the Netherlands, on all possible fronts. Together, Aedes members manage 2.4 million dwellings, constituting 34 percent of the total housing stock.

As a network organisation, knowledge centre and think tank, Aedes provides a platform for its almost 400 members to meet, exchange ideas and develop visions. Together with its members, Aedes works on research and product development to meet the needs of housing consumers, resulting in new products like lease-purchase, cost effective insurance and estate agency services. Aedes provides information and education on all important developments in the dynamic housing branch.

Aedes co-operates with the government, political parties and special interest groups in order to get the right working conditions for social housing organisations to effectively fulfill their social function. Aedes participates in CECODHAS in order to promote the interests of social housing organisations in Europe.

Aedes members are modern real estate businesses and service providers, working independently at their own expense and risk. They supply a broad package of affordable housing services that meet the various desires and needs of their clients. Apart from housing, this includes a wide range of services that add to living comfortably, security, service and quality. Aedes works together with its members on living/care arrangements for the elderly and groups with special needs, such as mentally or physically disabled and asylum seekers. Aedes also supports the housing organisations in city development plans by entering into collaborative relationships with other organisations.

In addition, Aedes represents employers for the 25 thousand people working in the Dutch social housing sector. As the employer's organisation for the social housing organisations, Aedes negotiates with the trade unions to agree on a collective labour agreements.

 • европейско равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

European Semester, State Aid & SGEI, Structural Funds 2014-2020, Climate & Energy, Urban agenda

http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/about-aedes.xml

http://www.erhin.eu


 

Не

Sustainable buildings

Не

Urban intergroup

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1  

1

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Marc Calon 29/10/2014 27/10/2015
Sébastien Jean Claude GARNIER 26/02/2015 24/02/2016

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

0

http://www.aedes.nl/binaries/downloads/vereniging/20150106-aedesleden-gesorteerd-op-naam.pdf

 • НИДЕРЛАНДИЯ

Housing Europe
MKB Nederland

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € и < 49 999 €

0 €

0 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

0 €

Aedes depends mainly on membership contributions; almost 400 Dutch social housing organizations are member.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Handvest Beroepsvereniging voor Public Affairs