Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Danone

Identifikačné číslo v Registri: 65744846168-89
Dátum registrácie: 08/07/2011 11:50:47

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 22/04/2015 15:58:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22/04/2015 15:58:20
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 22/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Danone

Société Anonyme

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Rue du Helder, 15
Codex 09 75439 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 0144352020

Rue de la Science, 14b
 Brussels
BELGICKO

(+32) 28803613

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Emmanuel Faber

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Ceruti Simone

EU Vice President Public Affairs

    Ciele a poslanie

With its mission to bring health through food to as many people as possible, Danone is a world leading food company built on four business lines: Fresh Dairy Products, Early Life Nutrition, Waters and Medical Nutrition. Through its dual economic and social project, and its mission, the company aims to create shared value for all its stakeholders: its 100,000 employees, consumers, customers, suppliers and shareholders.
Present in over 130 markets, the company generated sales of €21.1 billion in 2014, with more than half in emerging countries. The company's brand portfolio features international brands (Activia, Actimel, Danette, Danonino, Danio, Evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia) and local brands (Prostokvashino, Aqua, Bonafont, Mizone, Blédina, Cow & Gate, Dumex).
Listed on Euronext Paris and on the OTCQX market via an ADR (American Depositary Receipt) program, Danone is a component stock of leading social responsibility indexes including the Dow Jones Sustainability Indexes, Vigeo and the Ethibel Sustainability Index. Danone is also ranked no. 1 in the 2013 ATNI index.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- MARKETING TO KIDS
- MILK PRICE
- LABELING
- ENVIRONMENT
- SUGAR
- FOOD SAFETY
- MILK SCHEME
- CLAIM REGULATION
- CONSUMER INFORMATION


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 3  

3

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Paul GIRARD 09/10/2014 06/10/2015
Simone CERUTI 24/04/2015 22/04/2016

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

AIM - European Brands Association
Burson Marsteller - Public Affairs Agency
FoodDrinkEurope - EU Food & Drink Industries Association
CGF - Consumer Goods Forum
CSR Europe - Corporate Social Responsability Europe
Edelman - Public Affairs Agency
EFBW - European Federation of Bottled Water
EFDC - European Food & Drink Council
Europen - European Organisation for Packaging and the Environment
GFSI - Global Food Safety Iniative
SNE - Specialised Nutrition Europe
IFM - International Association of Infant Food Manufacturers
ILSI - International Life Science Institut
ISDI - International Special Dietary Food Industries
MNI - Medical Nutrition International Industry
SAI - Sustainable Agriculture Initiative
SSAFE - Supply of Affordable Food Everywhere
UNESDA - Union of European Beverages Association
WFA - World Federation of Advertisers
EU Pledge
YLFA - Yoghurt and Live Fermented Milks Association

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Fees paid to organizations or trade associations are not included in this financial declaration. All such organizations with whom Danone works in Brussels are listed in the 'Networking' section of this declaration and have made their own declarations to this register where appropriate.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.