Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Danone

Identifikačné číslo v Registri: 65744846168-89
Dátum registrácie: 8.7.2011 11:50:47

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.10.2014 10:17:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.6.2014 10:57:07


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Danone
Skratka:
Právna forma: Société Anonyme
Internetová stránka: http://www.danone.com/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Franck Riboud
Funkcia: PDG

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Ceruti Simone
Funkcia: EU Vice President Public Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue du Helder  15
Codex 09 75439 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 0144352020
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Danone
EU Public Affairs Dept.
Representative Office in Brussels
14b Rue de la Science - 1040 Brussels - Belgium
Tel. +32 (0)2 8803613

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Danone is an international company present on all continents. The group holds top positions in healthy food through four businesses: Fresh Dairy Products, Early Life Nutrition, Waters, and Medical Nutrition. Its mission is to bring health through food to as many people as possible.
Danone has over 190 production plants and around 104,000 employees. In 2013, the company generated sales of over €21 billion, with more than 60% in emerging countries.
Listed on Euronext Paris, Danone is a component stock of leading social responsibility indexes including the Dow Jones Sustainability Indexes, Vigeo and the Ethibel Sustainability Index. Danone is also ranked no. 1 in the 2013 ATNI index.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Simone Ceruti 27.3.2014 25.3.2015
Paul Girard 9.10.2014 6.10.2015
Francois-Xavier Vauchelle 5.9.2014 1.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Nutrition & Health Claims Regulation
Food Information to Consumers
Novel Foods
GMO
EU Pledge
Environment

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
AIM - European Brands Association
Burson Marsteller - Public Affairs Agency
FoodDrinkEurope - EU Food & Drink Industries Association
CGF - Consumer Goods Forum
CSR Europe - Corporate Social Responsability Europe
Edelman - Public Affairs Agency
EFBW - European Federation of Bottled Water
EFDC - European Food & Drink Council
Europen - European Organisation for Packaging and the Environment
GFSI - Global Food Safety Iniative
IDACE - Association of the Food Industries for Particular Nutritional Uses of the European Union
IFM - International Association of Infant Food Manufacturers
ISDI - International Special Dietary Food Industries
MNI - Medical Nutrition International Industry
SAI - Sustainable Agriculture Initiative
SSAFE - Supply of Affordable Food Everywhere
UNESDA - Union of European Beverages Association
WFA - World Federation of Advertisers
YLFA - Yoghurt and Live Fermented Milks Association

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 250000  € a < 300000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Fees paid to Public Affairs agencies , trade associations etc are not included in this financial declaration.All such organisations with whom Danone works in Brussels are listed in the 'Networking' section of this declaration and have made their own declarations to this register where appropriate.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.