Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL ALLIANCE

Tunnusnumber registris: 65647128187-15
Registreerimise kuupäev: 28/02/2012 10:07:56

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2015 17:40:12
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 17:40:12
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL ALLIANCE

HUMRIAL

ORGANISATION

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

MAAYAPURI SETHU GF-1, 21/9
BANADURAI SANNATHI STREET
612001 KUMBAKONAM CITY
INDIA

(+91896) 5289109

    Juriidiliselt vastutav isik

RAJASETHURAMAVARMA S.SETHURAMAN

PRESIDENT AND FOUNDER

    ELi asjade eest vastutav isik

RAJASETHURAMAVARMA S.SETHURAMAN

PRESIDENT AND FOUNDER

    Eesmärgid ja ülesanded

THIS INITIATIVE WILL SPREAD HUMAN RIGHTS WORLDWIDE AND IT IS FOUNDED AND CREATED BY HRH SIR RAJASETHURAMAVARMA WHO IS A HUMAN RIGHTS ACTIVIST FOR MORE THAN A DECADE AND THIS WILL WORK TO EDUCATE PEOPLE ON HUMAN RIGHTS AND OTHER RIGHTS OF THE PEOPLE AND WILL WORK HARD TO BRING THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS INTO EXISTENCE WORLDWIDE this group has been created to have international recoginition and access with all the international groups and members and also with institutions who are in the work and spread and support of human rights worldwide

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

will appeal for noble causes and work for protection of human rights


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

not available

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

THIS INITIATIVE WILL SPREAD HUMAN RIGHTS WORLDWIDE AND IT IS FOUNDED AND CREATED BY HRH SIR RAJASETHURAMAVARMA WHO IS A HUMAN RIGHTS ACTIVIST FOR MORE THAN A DECADE AND THIS WILL WORK TO EDUCATE PEOPLE ON HUMAN RIGHTS AND OTHER RIGHTS OF THE PEOPLE AND WILL WORK HARD TO BRING THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS INTO EXISTENCE WORLDWIDE this group has been created to have international recoginition and access with all the international groups and members and also with institutions who are in the work and spread and support of human rights worldwide

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

136

HRH RAJASETHURAMAVARMA GROUPS

    Finantsandmed

03/2013  -  02/2014

< 9 999 €

250 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

250 €

250 €

AT PRESENT THE GROUP IS FULLY SUPPORTED BY THE FOUNDER PRESIDENT AND SO FAR NO ADMISSION FEES OR MONEY IN ANY OTHER FORM IS COLLECTED FROM THE MEMBERS AND WHOLLY SUPPORTED BY THE FOUNDER AND PRESIDENT HIMSELF FROM HIS OWN SOURCES. IN FUTURE IF ANYTHING COLLECTED AND RECEIVED WILL BE NOTIFIED HERE AND ONCE ALL THE THINGS GO INTO STREAM LINE AND EFFECTIVE WORKING AND TRANSPARENCY IS ASSURED IN WORKING AND IN ALL ONCE ADMISSION FEES IS FIXED OR MONEY OR DONATION COLLECTED FROM CORPORATES,PRIVATE INDIVIDUALS OR COMPANIES AND WILL BE NOTIFIED HERE WITH A DETAILED ACCOUNT STATEMENT I wish to state that no amount was collected till now and wholly supported by me from my own and intellectual funds

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.