Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL ALLIANCE

Tunnusnumber registris: 65647128187-15
Registreerimise kuupäev: 28.02.12 10:07:56

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.03.14 16:31:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.03.14 16:31:27


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: HUMAN RIGHTS INTERNATIONAL ALLIANCE
Akronüüm: HUMRIAL
Õiguslik vorm: ORGANISATION
Veebisait: http://humanrightsinternationalalliance.wikia.com

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: RAJASETHURAMAVARMA S.SETHURAMAN
Ametikoht: PRESIDENT AND FOUNDER

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: RAJASETHURAMAVARMA S.SETHURAMAN
Ametikoht: PRESIDENT AND FOUNDER

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 21/9 MAAYAPURI SETHU GF-1 BANADURAI SANNATHI STREET
612001 KUMBAKONAM CITY
INDIA
Telefoninumber: (+91896) 5289109
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: organisation is engaged in human rights and other social services

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: THIS INITIATIVE WILL SPREAD HUMAN RIGHTS WORLDWIDE AND IT IS FOUNDED AND CREATED BY HRH SIR RAJASETHURAMAVARMA WHO IS A HUMAN RIGHTS ACTIVIST FOR MORE THAN A DECADE AND THIS WILL WORK TO EDUCATE PEOPLE ON HUMAN RIGHTS AND OTHER RIGHTS OF THE PEOPLE AND WILL WORK HARD TO BRING THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS INTO EXISTENCE WORLDWIDE this group has been created to have international recoginition and access with all the international groups and members and also with institutions who are in the work and spread and support of human rights worldwide
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 136
Lisateave: THIS INITIATIVE WILL SPREAD HUMAN RIGHTS WORLDWIDE AND IT IS FOUNDED AND CREATED BY HRH SIR RAJASETHURAMAVARMA WHO IS A HUMAN RIGHTS ACTIVIST FOR MORE THAN A DECADE AND THIS WILL WORK TO EDUCATE PEOPLE ON HUMAN RIGHTS AND OTHER RIGHTS OF THE PEOPLE AND WILL WORK HARD TO BRING THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS INTO EXISTENCE WORLDWIDE this group has been created to have international recoginition and access with all the international groups and members and also with institutions who are in the work and spread and support of human rights worldwide

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


not available

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 136
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
HRH RAJASETHURAMAVARMA GROUPS

Finantsandmed

Eelarveaasta: 03/2011 - 02/2012
Üldeelarve: 250
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 250
- annetused: 250
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

AT PRESENT THE GROUP IS FULLY SUPPORTED BY THE FOUNDER PRESIDENT AND SO FAR NO ADMISSION FEES OR MONEY IN ANY OTHER FORM IS COLLECTED FROM THE MEMBERS AND WHOLLY SUPPORTED BY THE FOUNDER AND PRESIDENT HIMSELF FROM HIS OWN SOURCES. IN FUTURE IF ANYTHING COLLECTED AND RECEIVED WILL BE NOTIFIED HERE AND ONCE ALL THE THINGS GO INTO STREAM LINE AND EFFECTIVE WORKING AND TRANSPARENCY IS ASSURED IN WORKING AND IN ALL ONCE ADMISSION FEES IS FIXED OR MONEY OR DONATION COLLECTED FROM CORPORATES,PRIVATE INDIVIDUALS OR COMPANIES AND WILL BE NOTIFIED HERE WITH A DETAILED ACCOUNT STATEMENT I wish to state that no amount was collected till now and wholly supported by me from my own and intellectual funds

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.