Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Stadt Jülich

Tunnistenumero rekisterissä: 65600113842-80
Rekisteröintipäivä: 9.7.2010 9:43:09

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 1.7.2014 8:31:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 1.7.2014 8:31:33


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Stadt Jülich
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Internet-osoite: http://www.juelich.de

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso)

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Heinrich Stommel
Tehtävä organisaatiossa: Bürgermeister

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Silvia Hamacher
Tehtävä organisaatiossa: Leiterin Bürgermeisterbüro

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Große Rurstraße  17
52428 Jülich
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 2461630
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Kommunalverwaltung
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • alueellisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 0,1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


x

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Aluepolitiikka
  • Energia
  • Koulutus

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 400
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
  • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 80 000 000
josta julkista rahoitusta: 80 000 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 80 000 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.