Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

The Horticultural Trades Association

Идентификационен номер в Регистъра: 65577628569-16
Дата на регистрация: 12-4-12 12:54:44

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-3-31 17:46:20
Последната годишна актуализация е извършена на 14-3-31 17:46:20


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: The Horticultural Trades Association
Инициали: HTA
Правен статут: Not for profit organisation
Уебсайт: http://www.the-hta.org.uk

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Raoul Curtis-Machin
Длъжност: Head of Horticulture

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Raoul Curtis-Machin
Длъжност: Head of Horticulture

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: High Street Theale 19
RG7 5AH Berkshire
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 01189303132
Факс: (+44) 01189323453
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: To represent the UK ornamental horticulture industry, including professional growers, garden retail centres, professional landscapers and manufacturers.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 60
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Tracking EU policy developments.
Contributing to consultations.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Обществено здраве
  • Околна среда

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
CBI - Confederation of British Industry, UK

BRC - British Retail Consortium, UK

TAF - Trade Association Forum, UK

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.