Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

The Horticultural Trades Association

Идентификационен номер в Регистъра: 65577628569-16
Дата на регистрация: 12/04/2012 12:54:44

Информацията за този субект е била последно изменена на: 16/03/2015 14:49:29
Последната годишна актуализация е извършена на: 16/03/2015 14:49:29
Следваща актуализация най-късно до: 16/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

The Horticultural Trades Association

HTA

Not for profit organisation

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

High Street, 19
Theale
RG7 5AH Berkshire
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 01189303132

    Правно отговорно лице

Господин  Raoul Curtis-Machin

Head of Horticulture

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Raoul Curtis-Machin

Head of Horticulture

    Цели и задачи

To represent the UK ornamental horticulture industry, including professional growers, garden retail centres, professional landscapers and manufacturers.

национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Plant Health
Agricultural policy
Promotion
Energy
plant protection
Biodiversity
Employment
Sales taxation
Research and Development
Distribution
Planning


 

Не

Не

Не

Не

Не

Tracking EU policy developments.
Contributing to consultations.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 3

3

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Търговия

    Членство

Growing Media Association
Growing Media Initiative
Association of Professional Landscapers
British Ornamental Plant Producers (BOPP accreditation scheme)
British Rose Group
British Conifer Group

CBI - Confederation of British Industry, UK

BRC - British Retail Consortium, UK

TAF - Trade Association Forum, UK

AIPH - Association of International Horticultural Producers

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.