Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

SKGS

Numărul de identificare din Registru: 65573757907-62
Data înscrierii: 31.01.2012 13:54:00

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 07.01.2014 08:10:17
Data ultimei actualizări anuale: 07.01.2014 08:10:17


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: SKGS
Acronim:
Statut juridic: Association
Site internet: http://www.skgs.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Alte organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Lina Palm
Funcţie: Director of Energy policy

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Lina Palm
Funcţie: Director of Energy Policy

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Storgatan  19
Cutia poştală: 55525
102 04 Stockholm
SUEDIA
Numărul de telefon: (+46) 703971449
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: To enable secure supply of energy and competitive prices for the Swedish energy intensive industry.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Energy 2030

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Energie
  • Întreprinderi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.