Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Global Health Europe

Identifikačné číslo v Registri: 65517013059-25
Dátum registrácie: 15/01/2010 16:01:59

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/01/2015 09:26:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/01/2015 09:26:33

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Global Health Europe

GHE

non-available

    Oddiel registrácie

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Think tanky a výskumné inštitúcie

    Kontaktné údaje

Postbox, 616
P. O. BOX: 616
6200MD Maastricht
HOLANDSKO

(+31) 4381564

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Thomas Krafft

Chair, Global Health Europe

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Thomas Krafft

Chair, Global Health Europe

    Ciele a poslanie

Global Health Europe is a community that promotes synergy between the policy spheres of public health, foreign policy, development, and research for health. Our aim is to improve global health governance through more coordinated, coherent, consistent and committed European engagement.
Through Global Health Europe events, publications and online discussions policy communities that have not yet systematically worked together will find a platform for collaboration.

 • európskej
 • svetovej

    Činnosti

Global Health

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Humanitárna pomoc
 • Kultúra
 • Obchod
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

19

 • HOLANDSKO
 • NEMECKO
 • PORTUGALSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVAJČIARSKO

    Finančné údaje

01/2011  -  12/2011

216 950 €

142 400 €

 €

 €

142 400 €

0 €

74 550 €

74 550 €

0 €

< 50 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.