Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

KPMG EMA GENOSSENSCHAFT

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 65515368730-59
Data Reġistrazzjoni: 09/05/2012 15:31:48

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 25/04/2014 09:57:02
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 25/04/2014 09:57:02


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: KPMG EMA GENOSSENSCHAFT
Akronimu: KPMG EMA
Statut legali: Cooperative
Websajt: http://www.kpmg.com

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  John Scott
Kariga: Chairman EMA

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Olaf Buske
Kariga: EU Lead Partner

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 66 c/o Prufag Wirtschaftsprufungs und Beratungs AG Berderstrasse
Zurich 8002
L-IŻVIZZERA
Numru tat-telefon: (+41) 442493131
Numru tal-faks: (+41) 442492319
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Our EU office is based in Brussels, rue du trone 60 1050 Brussels, (Tel)+32 2 708 43 49, (Fax) +32 2708 43 99 . Contact person is Mercedes Sanchez Varela msanchezvarela@kpmg.com

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We have 145,000 outstanding professionals working together to deliver value in 153 countries in the European Union and worldwide.
We provide services in areas of assurance, tax and advisory services for our clients worldwide,and this includes also Governement and Public bodies.

For detailed information about our goals/remit:
http://www.kpmg.com/global/en/whoweare/Pages/default.aspx
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 8
Informazzjoni Kumplimentari: Staff from various offices across Europe might be involved.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Georg LANFERMANN 15/04/2014 11/04/2015
Roderick Devlin 07/11/2014 05/11/2015
Anda Berenyi 05/02/2014 03/02/2015
Jonathan Hogan 30/08/2014 26/08/2015
Mercedes Sanchez Varela 01/10/2014 29/09/2015
Julie Patterson 28/10/2014 23/10/2015
Florence Roger 05/02/2014 03/02/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Follow up on reform on the audit market; follow up on financial regulations; general monitoring on major EU policy developments, including EU Financial regulations and procurement developments.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Dwana
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
member of FEE

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 09/2012 - 09/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 50000  € et < 100000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • our selves as a firm

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 6,000,000 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

our firm publishes its own Transparency report :

KPMG Transparency Report for 2013 - http://www.kpmg.com/Global/en/about/governance/Documents/kpmg-international-transparency-report-2013.pdf

International Annual Review 2013 and the UN Global Compact: Communication on Progress – these are available at http://www.kpmg.com/global/en/about/governance/pages/transparency-report.aspxKodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.