Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

NETWORKING The Matching Game

Numer identyfikacyjny w rejestrze 65489576066-94
Data rejestracji: 11-06-23 17:38:12

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-24 08:36:07
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-24 08:36:07


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: NETWORKING The Matching Game
Nazwa skrócona: NTMG
Status prawny: sprlu
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Niezależni konsultanci

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Eric de BORCHGRAVE
Pełniona funkcja: Managing Partner

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Eric de Borchgrave
Pełniona funkcja: Managing Partner

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: General de Gaulle  30
1050 Bruxelles
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 476235501
Numer faksu: (+32) 27360434
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Conseil et support aux organisations publiques et privées désireuses de travailler avec les institutions européennes telles que la Commission Européenne, le Parlement Européen , et les autres institutions et agences européennes.

Notre support inclut l'assistance à la préparation et au montage des dossiers de projets à soumettre dans le cadre d'appels à propositions, ainsi que le suivi de ces projets.

Notre service à nos clients inclut le suivi de l'information communautaire relative à leur domaine d'activité
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Missions de conseil pour la ville de Zagreb en Croatie

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konsumenci
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
< 50000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • AEIDL
 • DICON Bulgarie
 • AWEX Belgique
 • MCE(Missing Children Europe
 • Villed de Zagreb

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 1 940 352 €
Dotacje: 208 913 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Il est à noter que notre intervention n'est pas liée à l'entièreté de ces montants, car nous n'intervenons pas sur tous les dossiers qui les génèrent.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.