Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Movement International de la Jeunesse Agricole et Rural Catholique

Identifikačné číslo v Registri: 65476094669-35
Dátum registrácie: 03/12/2010 15:10:22

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 02/12/2014 15:00:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/11/2014 10:39:35

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Movement International de la Jeunesse Agricole et Rural Catholique

MIJARC Europe

Non-Profit Organisation

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

rue Joseph Coosemans, 53
1030 Brussels
BELGICKO

(+32) 485368474

(+32) 27349225

e-mail:office-europe@mijarc.info

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Jeroen Decorte

Treasurer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Jeroen Decorte

Treasurer

    Ciele a poslanie

MIJARC Europe, the International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth, is an international non governmental and non profit youth organization with a Christian identity, which is runned by young people and for young people living in the rural world.

As a European umbrella organization that gathers around 130.000 youngsters from all over Europe, MIJARC is a training and education movement, which targets young people coming from and living in rural areas.

The aim of our organisation is to defend the future and the interests of the rural world and the persons who live in it,specially youth, motivate them to contribute for a sustainable rural development.

By promoting training and education in the rural environment, MIJARC Europe aims also to provide tools to rural youngsters to fight social exclusion and to improve their opportunities as well as to empower them to be active citizens, making their voice heard towards decision-makers.

At European level, we aim at represent the interests of rural youngsters towards the international organizations, the church and the public opinion.

európskej

    Činnosti

MIJARC Europe works on 3 main topics defined by its General Assembly from 2013 to 2017, on which it is our goal to lobby, making European rural youth voice be heard at European level:

- Agriculture;
- International development;
- Youth sector.

This year most of the lobby work was concerning agriculture, development of the rural areas and youth participation.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

6,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Humanitárna pomoc
 • Mládež
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

114 800

Mouvement Rurale de la Jeunesse Chrétienne (MRJC)(15000),
Katolische Landjugendbewegung Deutchlands (KLJB)(70000),
Juventude Agrária e Rural Católica (JARC)(300),
Movimiento de Jovenes Rurales Cristianos (MJRC)(1000),
Movimiento de Joves Cristians de Comarques (JARC)(100),
Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ)(27000),
Edukacja I Rozwoj (EiR)(100),
Youth Movement for Development of the Rural Areas in Bulgaria (YMDRAB)(300),
APSD-Agenda 21(500),
Center for Rural Development (BUJRUM)(200),
Gozo University Group (GUG)(200)

 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • FRANCÚZSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RUMUNSKO
 • ŠPANIELSKO
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

MIJARC Europe is member of MIJARC World, the European Youth Forum and the European Coordination La Via Campesina.
It is also partner of Rural Youth Europe and FIMARC.
MIJARC Europe is represented on the Advisory Council on Youth of the European Youth Foundation (Council of Europe).

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

115 031 €

80 270 €

 €

80 270 €

 €

 €

34 761 €

7 244 €

17 650 €

4 125 €

2 178 €

3 564 €

< 50 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.