Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Council of European Energy Regulators

Identifikationsnummer i registret: 65470797015-89
Registreringsdato: 25-10-11 14:54:15

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 29-09-14 13:40:50
Seneste årlige opdatering 29-09-14 13:40:50


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Council of European Energy Regulators
Forkortelse: CEER
Retlig form: Non-profit organisation under Belgian law (asbl)
Websted: http://www.energy-regulators.eu

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Natalie McCoy
Stilling: Secretary General

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Natalie McCoy
Stilling: Secretary General

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: cours Saint-Michel  30A/F
1040 Bruxelles
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 27887330
Faxnummer: (+32) 27887350
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: CEER is the “Council of European Energy Regulators”. It is the voice of Europe's national energy regulators at EU and international level. Through CEER, the national regulators cooperate and exchange best practice.

The overall aim of the Council of European Energy Regulators (CEER) is to facilitate the creation of a single, competitive, efficient and sustainable internal market for gas and electricity in Europe and ensure the EU Energy market delivers benefits to consumers. The CEER acts as a platform for cooperation, information exchange and assistance between Europe's national energy regulators and is their interface at EU and international level. On EU issues, CEER works very closely with (and supports) the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), an EU Agency formed for the cooperation of energy regulators.

CEER also strives to share regulatory best practice worldwide through its through its membership of the International Confederation of Energy Regulators (ICER) which brings together similar associations from across the globe including NARUC (America), ERRA (Central/Eastern Europe) and MEDREG (the Mediterranean region).
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 8
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Internal energy market, energy efficiency, smart meters, consumer rights

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Klima
 • Miljø
 • Transeuropæiske net  

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 0
Antal medlemsorganisationer 1
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
 • CEER (150 Medlemmer)
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FORENEDE KONGERIGE, DET
 • FRANKRIG
 • GRÆKENLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBOURG
 • MALTA
 • NEDERLANDENE
 • ØSTRIG
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÆNIEN
 • SLOVAKIET
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • SVERIGE
 • TJEKKIET
 • TYSKLAND
 • UNGARN

 • ISLAND
 • MAKEDONIEN, DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK
 • NORGE
 • SCHWEIZ
Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
- Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
- International Confederation of Energy Regulators (ICER)

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Samlet budget: 1.025.000
heraf offentlig finansiering:
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder:
- fra lokale/regionale kilder:
anden finansiering: 1.025.000
- tilskud:
- medlemsbidrag: 1.025.000
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår:
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.