Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Danske Maritime

Id-nummer i registret: 6542607659-70
Registreringsdag: 20/11/2008 15:20:53

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 16/02/2015 10:58:56
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 16/02/2015 10:58:56
Sista dag för nästa uppdatering är den: 16/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Danske Maritime

DM

Organisation

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Amaliegade 14, 1.
1256 København K
DANMARK

(+45) 33132416

    Juridiskt ansvarig

Jenny Braat

Administrerende direktør

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Jenny Braat

Administrerende direktør

    Mål och uppdrag

Brancheforeningen Danske Maritime er et knudepunkt for dansk forankrede virksomheder med maritime forretningsområder. Brancheforeningen har virket med succes, siden den blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.

Danske Maritime fremmer vilkårene for de danske maritime virksomheder. Endeligt er Danske Maritime et videnscenter, der servicerer medlemsvirksomheder, offentlige myndigheder og pressen med den nyeste viden omkring forhold, der har relevans for den maritime sektor i Danmark

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Mutual recognition
State aid
Horizon2020


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Konkurrence
Forskning, udvikling og innovation
Klima, miljø
Beskæftigelse
Uddannelse
Industri og transport

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 2   50%: 2   25%: 1

5

2,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

    Medlemskap

SEA Europe - Ships and maritime Equipment Association
CESA - Community of European Shipyards' Associations
DI - Dansk Industri
CEMEET - Council of European Employeers of the Metal, Engineering and technology based industries

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

30 000 €

InterReg

15 000 €

InterReg

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.