Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Danske Maritime

Id-nummer i registret: 6542607659-70
Registreringsdag: 2008-11-20 15:20:53

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-07 09:43:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-07 09:43:21


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Danske Maritime
Förkortning: DM
Associationsform (rättslig ställning): Organisation
Webbplats: http://danishmaritime.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jenny Braat
Befattning: Administrerende direktør

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jenny Braat
Befattning: Administrerende direktør

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Amaliegade  33B, 4.sal
1256 København K
DANMARK
Telefon: (+45) 33132416
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Kontor i Bruxelles:

79, Rue du Cornet
B-1040 Bruxelles
tel.: +32 2 230 69 34
fax.: +32 2 230 71 39

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Brancheforeningen Danske Maritime er et knudepunkt for dansk forankrede virksomheder med maritime forretningsområder. Brancheforeningen har virket med succes, siden den blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.

Danske Maritime fremmer vilkårene for de danske maritime virksomheder. Endeligt er Danske Maritime et videnscenter, der servicerer medlemsvirksomheder, offentlige myndigheder og pressen med den nyeste viden omkring forhold, der har relevans for den maritime sektor i Danmark
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 7
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Konkurrence
Forskning, udvikling og innovation
Klima, miljø
Beskæftigelse
Uddannelse
Industri og transport

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
SEA Europe - Ships and maritime Equipment Association
CESA - Community of European Shipyards' Associations
EMEC - Den europæiske maritime udstyrsindustri
DI - Dansk Industri
Orgalime - The European Engineering Interest of the mechanical, Electrical , electronic, Metalworking & Metal Articles industries
CEMEET - Council of European Employeers of the Metal, Engineering and technology based industries.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Deltager i EUROVIP projektet. Har modtaget forskud i 2011 på 18.750 euro

Deltager i INTEREG-programmet NOVImaritim. Danske Maritime har som projektdeltager fået tilsagn om at modtage op til 211.770 euro for hele 2013. For 2014 har Danske Maritime som projektdeltager fået tilsagn på at modtage op til 192.570 euro

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.