Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Danske Maritime

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 6542607659-70
Data Reġistrazzjoni: 20/11/2008 15:20:53

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/11/2013 09:43:21
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 07/11/2013 09:43:21


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Danske Maritime
Akronimu: DM
Statut legali: Organisation
Websajt: http://danishmaritime.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Jenny Braat
Kariga: Administrerende direktør

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Jenny Braat
Kariga: Administrerende direktør

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 33B, 4.sal Amaliegade 
København K 1256
ID-DANIMARKA
Numru tat-telefon: (+45) 33132416
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Kontor i Bruxelles:

79, Rue du Cornet
B-1040 Bruxelles
tel.: +32 2 230 69 34
fax.: +32 2 230 71 39

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Brancheforeningen Danske Maritime er et knudepunkt for dansk forankrede virksomheder med maritime forretningsområder. Brancheforeningen har virket med succes, siden den blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.

Danske Maritime fremmer vilkårene for de danske maritime virksomheder. Endeligt er Danske Maritime et videnscenter, der servicerer medlemsvirksomheder, offentlige myndigheder og pressen med den nyeste viden omkring forhold, der har relevans for den maritime sektor i Danmark
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 7
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Konkurrence
Forskning, udvikling og innovation
Klima, miljø
Beskæftigelse
Uddannelse
Industri og transport

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sajd u akkwakultura
 • Suq Intern
 • Tkabbir
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
SEA Europe - Ships and maritime Equipment Association
CESA - Community of European Shipyards' Associations
EMEC - Den europæiske maritime udstyrsindustri
DI - Dansk Industri
Orgalime - The European Engineering Interest of the mechanical, Electrical , electronic, Metalworking & Metal Articles industries
CEMEET - Council of European Employeers of the Metal, Engineering and technology based industries.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Deltager i EUROVIP projektet. Har modtaget forskud i 2011 på 18.750 euro

Deltager i INTEREG-programmet NOVImaritim. Danske Maritime har som projektdeltager fået tilsagn om at modtage op til 211.770 euro for hele 2013. For 2014 har Danske Maritime som projektdeltager fået tilsagn på at modtage op til 192.570 euro

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.