Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Danske Maritime

Identitātes numurs Reģistrā: 6542607659-70
Reģistrācijas datums: 08.20.11 15:20:53

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.7.11 09:43:21
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.7.11 09:43:21


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Danske Maritime
Akronīms: DM
Juridiskais statuss: Organisation
Tīmekļa vietne: http://danishmaritime.org

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Jenny Braat
Amats Administrerende direktør

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Jenny Braat
Amats Administrerende direktør

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Amaliegade  33B, 4.sal
København K 1256
DĀNIJA
Tālruņa numurs: (+45) 33132416
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Kontor i Bruxelles:

79, Rue du Cornet
B-1040 Bruxelles
tel.: +32 2 230 69 34
fax.: +32 2 230 71 39

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Brancheforeningen Danske Maritime er et knudepunkt for dansk forankrede virksomheder med maritime forretningsområder. Brancheforeningen har virket med succes, siden den blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.

Danske Maritime fremmer vilkårene for de danske maritime virksomheder. Endeligt er Danske Maritime et videnscenter, der servicerer medlemsvirksomheder, offentlige myndigheder og pressen med den nyeste viden omkring forhold, der har relevans for den maritime sektor i Danmark
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 7
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Konkurrence
Forskning, udvikling og innovation
Klima, miljø
Beskæftigelse
Uddannelse
Industri og transport

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Iekšējais tirgus
 • Izglītība
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Paplašināšanās
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
SEA Europe - Ships and maritime Equipment Association
CESA - Community of European Shipyards' Associations
EMEC - Den europæiske maritime udstyrsindustri
DI - Dansk Industri
Orgalime - The European Engineering Interest of the mechanical, Electrical , electronic, Metalworking & Metal Articles industries
CEMEET - Council of European Employeers of the Metal, Engineering and technology based industries.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Deltager i EUROVIP projektet. Har modtaget forskud i 2011 på 18.750 euro

Deltager i INTEREG-programmet NOVImaritim. Danske Maritime har som projektdeltager fået tilsagn om at modtage op til 211.770 euro for hele 2013. For 2014 har Danske Maritime som projektdeltager fået tilsagn på at modtage op til 192.570 euro

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.