Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Danske Maritime

Tunnusnumber registris: 6542607659-70
Registreerimise kuupäev: 20/11/2008 15:20:53

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 16/02/2015 10:58:56
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16/02/2015 10:58:56
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 16/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Danske Maritime

DM

Organisation

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Amaliegade 14, 1.
1256 København K
TAANI

(+45) 33132416

    Juriidiliselt vastutav isik

Jenny Braat

Administrerende direktør

    ELi asjade eest vastutav isik

Jenny Braat

Administrerende direktør

    Eesmärgid ja ülesanded

Brancheforeningen Danske Maritime er et knudepunkt for dansk forankrede virksomheder med maritime forretningsområder. Brancheforeningen har virket med succes, siden den blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.

Danske Maritime fremmer vilkårene for de danske maritime virksomheder. Endeligt er Danske Maritime et videnscenter, der servicerer medlemsvirksomheder, offentlige myndigheder og pressen med den nyeste viden omkring forhold, der har relevans for den maritime sektor i Danmark

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Mutual recognition
State aid
Horizon2020


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Konkurrence
Forskning, udvikling og innovation
Klima, miljø
Beskæftigelse
Uddannelse
Industri og transport

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 2   50%: 2   25%: 1

5

2,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

SEA Europe - Ships and maritime Equipment Association
CESA - Community of European Shipyards' Associations
DI - Dansk Industri
CEMEET - Council of European Employeers of the Metal, Engineering and technology based industries

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

30 000 €

InterReg

15 000 €

InterReg

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.