Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Danske Maritime

Tunnusnumber registris: 6542607659-70
Registreerimise kuupäev: 20.11.08 15:20:53

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.11.13 9:43:21
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.11.13 9:43:21


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Danske Maritime
Akronüüm: DM
Õiguslik vorm: Organisation
Veebisait: http://danishmaritime.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jenny Braat
Ametikoht: Administrerende direktør

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jenny Braat
Ametikoht: Administrerende direktør

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 33B, 4.sal Amaliegade 
1256 København K
TAANI
Telefoninumber: (+45) 33132416
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Kontor i Bruxelles:

79, Rue du Cornet
B-1040 Bruxelles
tel.: +32 2 230 69 34
fax.: +32 2 230 71 39

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Brancheforeningen Danske Maritime er et knudepunkt for dansk forankrede virksomheder med maritime forretningsområder. Brancheforeningen har virket med succes, siden den blev etableret i 1919 under navnet Skibsværftsforeningen.

Danske Maritime fremmer vilkårene for de danske maritime virksomheder. Endeligt er Danske Maritime et videnscenter, der servicerer medlemsvirksomheder, offentlige myndigheder og pressen med den nyeste viden omkring forhold, der har relevans for den maritime sektor i Danmark
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 7
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Konkurrence
Forskning, udvikling og innovation
Klima, miljø
Beskæftigelse
Uddannelse
Industri og transport

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
SEA Europe - Ships and maritime Equipment Association
CESA - Community of European Shipyards' Associations
EMEC - Den europæiske maritime udstyrsindustri
DI - Dansk Industri
Orgalime - The European Engineering Interest of the mechanical, Electrical , electronic, Metalworking & Metal Articles industries
CEMEET - Council of European Employeers of the Metal, Engineering and technology based industries.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Deltager i EUROVIP projektet. Har modtaget forskud i 2011 på 18.750 euro

Deltager i INTEREG-programmet NOVImaritim. Danske Maritime har som projektdeltager fået tilsagn om at modtage op til 211.770 euro for hele 2013. For 2014 har Danske Maritime som projektdeltager fået tilsagn på at modtage op til 192.570 euro

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.