Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Fédération Pro Europa Christiana

Inschrijvingsnummer in het register 65395896737-91
Inschrijvingsdatum: 19-9-11 17:42:36

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 23-9-14 11:39:49
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 23-9-14 11:39:49


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Fédération Pro Europa Christiana
Acroniem: FPEC
Rechtsvorm: Association droit local Alsace-Lorraine
Website: http://federation-pro-europa-christiana.org/

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Caio Xavier da Silveira
Functie: Président

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Paul Herzog von Oldenburg
Functie: Directeur du Bureau de Bruxelles

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue de Hargarten  9
57150 Creutzwald
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 385246872
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Paul Herzog von Oldenburg
Director of the Brussels Office
Rue Taciturne, 49
Bruxelles , 1000 Belgique
Tél.: +32 2 23 10 944
Fax: +32 2 23 07 545
email: pauloldenburg@gmail.com

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: To promote and develop the information and formation of European citizens about the moral and social values of Christianity, to contribute to the formation of the youth and to close ties among young people from different cultures by passing on to them the Christian heritage and the European cultural patrimony.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


-Meetings with MEPs regarding the promotion of European Christian heritage
-Participation in EP meetings concerning the above mentioned topic
-Delivery of petitions to the EP collected by member organizations

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Cultuur
 • Humanitaire hulp
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Onderwijs
 • Uitbreiding van de EU
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 8
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • Acção Familia (3.500 Ingeschrevenen)
 • Avenir de la Culture (17.000 Ingeschrevenen)
 • Deutsche Vereinigung für eine Christliche Kultur (DVCK) e.V. (17.500 Ingeschrevenen)
 • Droit de Naître (14.000 Ingeschrevenen)
 • Fundacjia Institut Edukacji Spolecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Ska (225.000 Ingeschrevenen)
 • Luci sull'Est (130.000 Ingeschrevenen)
 • Österreichische Jugend für eine Christliche-kulturelle Gemeinsamkeit i (5.000 Ingeschrevenen)
 • Tradition, Famille et Propriété (17.000 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • ITALIË
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • PORTUGAL

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 07/2013 - 06/2014
Totaalbudget: 802.434
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 802.434
- giften: 710.461
- contributies van de leden: 70.300
reprises et transferts de charges : 21.673
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 50000  € en < 100000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.