Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Fédération Pro Europa Christiana

Идентификационен номер в Регистъра: 65395896737-91
Дата на регистрация: 19/09/2011 17:42:36

Информацията за този субект е била последно изменена на: 31/03/2015 19:04:00
Последната годишна актуализация е извършена на: 31/03/2015 19:04:00
Следваща актуализация най-късно до: 31/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Fédération Pro Europa Christiana

FPEC

Association droit local Alsace-Lorraine

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

rue de Hargarten, 9
57150 Creutzwald
ФРАНЦИЯ

(+33) 385246872

Rue du Taciturne
1000 Brussels
БЕЛГИЯ

(+32) 22310944

    Правно отговорно лице

Господин  Caio Xavier da Silveira

Président

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Paul Herzog von Oldenburg

Directeur du Bureau de Bruxelles

    Цели и задачи

To promote and develop the information and formation of European citizens about the moral and social values of Christianity, to contribute to the formation of the youth and to close ties among young people from different cultures by passing on to them the Christian heritage and the European cultural patrimony.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Tarabella Report on Women's rights/Equal opportunities
The Working Time Directive
European Union’s Seventh Framework Programme


 

Не

Не

Не

Не

Не

-Meetings with MEPs regarding the promotion of European Christian heritage
-Participation in EP meetings concerning the above mentioned topic
-Delivery of petitions to the EP collected by member organizations

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 2  

2

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Paul HERZOG VON OLDENBURG 03/10/2014 01/10/2015

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Култура
 • Младеж
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Правосъдие и основните права
 • Разширяване
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Хуманитарна помощ

    Членство

0

Acção Familia(3500),
Avenir de la Culture(17000),
Deutsche Vereinigung für eine Christliche Kultur (DVCK) e.V.(17000),
Droit de Naître(14000),
Fundacjia Institut Edukacji Spolecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Ska(225000),
Luci sull'Est(130000),
Österreichische Jugend für eine Christliche-kulturelle Gemeinsamkeit i(5000),
Tradition, Famille et Propriété(17000)

 • АВСТРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • ФРАНЦИЯ

    Финансови данни

07/2013  -  06/2014

< 9 999 €

802 434 €

 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

802 434 €

710 461 €

70 300 €

21 673 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.