Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Fédération Pro Europa Christiana

Идентификационен номер в Регистъра: 65395896737-91
Дата на регистрация: 11-9-19 17:42:36

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-9-17 13:00:02
Последната годишна актуализация е извършена на 13-9-17 13:00:02


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Fédération Pro Europa Christiana
Инициали: FPEC
Правен статут: Association droit local Alsace-Lorraine
Уебсайт: http://federation-pro-europa-christiana.org/

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Caio Xavier da Silveira
Длъжност: Président

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Paul Herzog von Oldenburg
Длъжност: Directeur du Bureau de Bruxelles

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: rue de Hargarten  9
57150 Creutzwald
ФРАНЦИЯ
Телефонен номер: (+33) 385246872
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Paul Herzog von Oldenburg
Director of the Brussels Office
Rue Taciturne, 49
Bruxelles , 1000 Belgique
Tél.: +32 2 23 10 944
Fax: +32 2 23 07 545

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: To promote and develop the information and formation of European citizens about the moral and social values of Christianity, to contribute to the formation of the youth and to close ties among young people from different cultures by passing on to them the Christian heritage and the European cultural patrimony.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


-Meetings with MEPs regarding the promotion of European Christian heritage
-Participation in EP meetings concerning the above mentioned topic
-Delivery of petitions to the EP collected by member organizations

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Култура
 • Младеж
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Правосъдие и основните права
 • Разширяване
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 8
Членуващи организации (Брой членове) :
 • Acção Familia (3 500 Членове)
 • Avenir de la Culture (16 000 Членове)
 • Deutsche Vereinigung für eine Christliche Kultur (DVCK) e.V. (18 000 Членове)
 • Droit de Naître (14 000 Членове)
 • Fundacjia Institut Edukacji Spolecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Ska (190 000 Членове)
 • Luci sull'Est (120 000 Членове)
 • Österreichische Jugend für eine Christliche-kulturelle Gemeinsamkeit i (5 000 Членове)
 • Tradition, Famille et Propriété (17 000 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • ФРАНЦИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 07/2010 - 06/2011
Общ бюджет: 821 999
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 821 999
- дарения: 725 856
- членски вноски: 75 690
reprises et transferts de charges : 20 453
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.