Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Gesamtverband Steinkohle e. V.

Numărul de identificare din Registru: 65376111996-22
Data înscrierii: 14.07.2009 16:49:04

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 17.06.2014 12:12:17
Data ultimei actualizări anuale: 17.06.2014 12:12:17


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Gesamtverband Steinkohle e. V.
Acronim: GVSt
Statut juridic: Eingetragener Verein
Site internet: http://www.gvst.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Franz-Josef Wodopia, Professor Dr.
Funcţie: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied & Hauptgeschäftsführer

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Bernd Bogalla
Funcţie: Leiter Bereich Europaangelegenheiten

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Shamrockring  1
Cutia poştală: 10 18 29
44608 Herne
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 2323 15 4303
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Leiter des Büros Brüssel:
Herr Dipl.-Dolmetscher Bernd Bogalla

Avenue de Tervuren 168, bte. 5
B-1150 Brüssel
Tel.: +32(0) 2 770 2031
Fax: +32 0) 2 772 4630

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Der Gesamtverband Steinkohle (GVSt), gegründet am 11. Dezember 1968, vertritt und fördert die allgemeinen Belange seiner Mitglieder aus Steinkohlenbergbau sowie verwandten Branchen, insbesondere auf wirtschafts- und sozialpolitischem Gebiet, und fungiert als Arbeitgebervereinigung sowie als Tarifpartei für seine ordentlichen Mitglieder.

Die Tätigkeit des Verbandes erstreckt sich über den nationalen Bereich hinaus auf die Ebene der Europäischen Union sowie auf die Mitwirkung in weiteren internationalen Gremien. Über die Dach¬verbände der deutschen Wirtschaft, in denen der GVSt direkt und indirekt vertreten ist, beteiligt er sich an der politischen Willens- und Entscheidungsbildung in Deutschland. Der Verband pflegt als Interessenvertretung der Branche Kontakte zu den für den Steinkohlenbergbau maßgeblichen Instanzen in Politik, Ministerien, Behörden und Öffentlichkeit.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Marina SCHNEIDER 08.07.2014 04.07.2015
Bernd Bogalla 05.07.2014 03.07.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


GVSt unterstützt die Aktivitäten von EURACOAL u. a. in den Bereichen

- Zugang zu den natürlichen Ressourcen und Rohstofflager-stätten,
- Fortentwicklung der Klimapolitik, vor allem eines für die Industrie verträglichen Emissionshandelssystems,
- Gesetzgebung, Demonstrationsprojekte und Infrastruktur für die CCS-Technologie,
- rechtliche und technische Vorgaben für den Umweltschutz im Kraftwerkssektor,
- nachhaltiges Management von Abfällen und Altlasten des Bergbaus.

Darüber hinaus vertritt der GVSt über sein eigenes Brüsseler Büro auch spezifische Belange der deutschen Steinkohle, so vor allem in den Fragen der Beihilfepolitik oder des Technologietransfers.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Educaţie
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Auf europäischer Ebene begleitet der GVSt als Mitglied von EURACOAL, dem Europäischen Stein- und Braunkohleverband, die Arbeitsschwerpunkte auf den Gebieten Energiepolitik, Klimaschutzpolitik, Umweltpolitik und Forschungspolitik. Gemeinsam mit den europäischen Partnern verfolgt der GVSt das Ziel, die Rolle der Kohle für die Energiesicherheit, einen ausgewogenen Energiemix und die soziale Kohäsion in Europa zu verdeutlichen sowie im Hinblick darauf zu einem angemessenen politischen Rahmen für die Kohlegewinnung und -nutzung in der EU beizutragen.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.