Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

European Visual Artists

Numărul de identificare din Registru: 65338683969-01
Data înscrierii: 30.07.2010 17:34:24

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 07.07.2014 10:10:07
Data ultimei actualizări anuale: 07.07.2014 10:10:07


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: European Visual Artists
Acronim: EVA
Statut juridic: G.E.I.E.
Site internet: http://www.evartists.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  CAROLA STREUL
Funcţie: Secretary General

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Carola Streul
Funcţie: Generalsekretärin

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: rue du Prince Royal  87
1050 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 25510890
Număr de fax: (+32) 25510892
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: EVA represents the interests of artists of fine arts and photography and their collective management organisation.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


exchange of information with bodies of EU and member states.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Audiovizual şi mass-media
  • Cultură
  • Piaţă internă
  • Societate informaţională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 150000  € şi < 200000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 80.000 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Finanzierung vollständig aus Mitgliedsbeiträgen

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.