Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

PAPER BY NATURE

Id-nummer i registret: 6528747210-46
Registreringsdag: 18/07/2008 10:56:03

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 10/02/2015 09:45:19
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 10/02/2015 09:45:19
Sista dag för nästa uppdatering är den: 10/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

PAPER BY NATURE

PBN

ASBL

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Andra organisationer

    Adressuppgifter

Avenue Louise, 250
Box: 81
1050 Bruxelles
BELGIEN

(+0033) 156697526

    Juridiskt ansvarig

Katariina Tanner

président

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Katariina Tanner

president

    Mål och uppdrag

L'objectif de Paper by Nature est de promouvoir de bonnes pratiques environnementales dans l’industrie de la transformation du papier et d'inciter les consommateurs à adopter un usage responsable du papier. A cette fin, la mission principale de Paper by Nature est de produire, développer et promouvoir un label environnemental concernant les produits façonnés de papier comme les enveloppes, les cahiers, les produits de classements...

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

aucun


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

aucune

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Ekonomi och finans
  • Handel
  • Konsumentfrågor
  • Miljö
  • Transeuropeiska nät

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.