Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

PAPER BY NATURE

Id-nummer i registret: 6528747210-46
Registreringsdag: 2008-07-18 10:56:03

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-08 16:53:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-08 16:53:02


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: PAPER BY NATURE
Förkortning: PBN
Associationsform (rättslig ställning): ASBL
Webbplats: http://www.paperbynature.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Katariina Tanner
Befattning: président

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Katariina Tanner
Befattning: president

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue Louise  250
Box: 81
1050 Bruxelles
BELGIEN
Telefon: (+0033) 156697526
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Le Secrétariat de Paper by Nature, en charge de la gestion quotidienne, est situé à l'adresse suivante:
Fédération Française du Cartonnage et Articles de Papeterie
4/6 Rue Borromée
75015 PARIS
Tél. : 01.45.44.13.37

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: L'objectif de Paper by Nature est de promouvoir de bonnes pratiques environnementales dans l’industrie de la transformation du papier et d'inciter les consommateurs à adopter un usage responsable du papier. A cette fin, la mission principale de Paper by Nature est de produire, développer et promouvoir un label environnemental concernant les produits façonnés de papier comme les enveloppes, les cahiers, les produits de classements...
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 0
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


aucune

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Transeuropeiska nät

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.