Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

PAPER BY NATURE

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 6528747210-46
Data Reġistrazzjoni: 18/07/2008 10:56:03

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/07/2014 16:53:02
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/07/2014 16:53:02


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: PAPER BY NATURE
Akronimu: PBN
Statut legali: ASBL
Websajt: http://www.paperbynature.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Katariina Tanner
Kariga: président

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Katariina Tanner
Kariga: president

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 250 Avenue Louise 
Kaxxa Postali: 81
Bruxelles 1050
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+0033) 156697526
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Le Secrétariat de Paper by Nature, en charge de la gestion quotidienne, est situé à l'adresse suivante:
Fédération Française du Cartonnage et Articles de Papeterie
4/6 Rue Borromée
75015 PARIS
Tél. : 01.45.44.13.37

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: L'objectif de Paper by Nature est de promouvoir de bonnes pratiques environnementales dans l’industrie de la transformation du papier et d'inciter les consommateurs à adopter un usage responsable du papier. A cette fin, la mission principale de Paper by Nature est de produire, développer et promouvoir un label environnemental concernant les produits façonnés de papier comme les enveloppes, les cahiers, les produits de classements...
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 0
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


aucune

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.