Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

PAPER BY NATURE

Identifikationsnummer i registret: 6528747210-46
Registreringsdato: 18-07-08 10:56:03

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 08-07-14 16:53:02
Seneste årlige opdatering 08-07-14 16:53:02


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: PAPER BY NATURE
Forkortelse: PBN
Retlig form: ASBL
Websted: http://www.paperbynature.com

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Katariina Tanner
Stilling: président

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Katariina Tanner
Stilling: president

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Avenue Louise  250
Postboks: 81
1050 Bruxelles
BELGIEN
Telefonnr.: (+0033) 156697526
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Le Secrétariat de Paper by Nature, en charge de la gestion quotidienne, est situé à l'adresse suivante:
Fédération Française du Cartonnage et Articles de Papeterie
4/6 Rue Borromée
75015 PARIS
Tél. : 01.45.44.13.37

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: L'objectif de Paper by Nature est de promouvoir de bonnes pratiques environnementales dans l’industrie de la transformation du papier et d'inciter les consommateurs à adopter un usage responsable du papier. A cette fin, la mission principale de Paper by Nature est de produire, développer et promouvoir un label environnemental concernant les produits façonnés de papier comme les enveloppes, les cahiers, les produits de classements...
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 0
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


aucune

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Forbrugere
 • Handel
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Transeuropæiske net  

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2011 - 12/2011
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.