Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Lieve Lowet

Identifikavimo numeris Registre: 65129577364-42
Registracijos data: 11.12.7 12.22.12

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.12.18 23.28.39
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.12.18 23.28.39


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Lieve Lowet
Akronimas: ICODA
Teisinis statusas: partner, ICODA European Affairs
Svetainė: http://www.icoda.eu

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Profesionalų konsultacijų kontoros

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lieve Lowet
Pareigos: partner

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Lieve Lowet
Pareigos: partner

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Schumanplein  9
Pašto dėžutė: 13
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 473530080
Faksas: (+32) 2 300 85 59
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: ICODA European Affairs legt zich toe op het begeleiden van en het helpen formuleren van Europese strategieën voor bedrijven, overheden, belangengroeperingen en andere bij de Europese instellingen. Onze diensten omvatten : Monitoring, Issue Mapping, Reporting, Representation, Positioning, Lobbying, Visits, Internal Organization, Research & Analyse en Expert advies.
ICODA European Affairs specializes in financial-economic topics. Our expertise lies especially, but not exclusively, in the area of financial services legislation. This is relevant for insurers, pension funds, banks, asset managers, among others. We offer a variety of services that are customized for our clients’ individual needs. We work together to create a model which is not fixed, but produces a personal, tailor-made approach for long-lasting effects.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija: dit betreft het onderdeel van ICODA European Affairs waarvoor Lieve Lowet als partner verantwoordelijk is.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Godelieve LOWET 14.7.19 15.7.17

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Alle EU initiatieven die financiële sector raken, met accent op de verzekeringssector, onder meer Solvency II.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Įmonės
  • Vartotojai

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
lid CEPS

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
< 50000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
  • FNMF

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.