Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

ICODA European Affairs

Identifikavimo numeris Registre: 65129577364-42
Registracijos data: 07/12/2011 12:22:12

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/05/2015 13:19:42
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 21/04/2015 18:18:34
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 21/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

ICODA European Affairs

ICODA

BVBA

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Schumanplein, 9
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 473530080

    Teisiškai atsakingas asmuo

Lieve Lowet

partner

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Lieve Lowet

partner

    Tikslai ir uždaviniai

ICODA European Affairs legt zich toe op het begeleiden van en het helpen formuleren van Europese strategieën voor bedrijven, overheden, belangengroeperingen en andere bij de Europese instellingen. Onze diensten omvatten : Monitoring, Issue Mapping, Reporting, Representation, Positioning, Lobbying, Visits, Internal Organization, Research & Analysis en Expert advies.
ICODA European Affairs specializes in financial-economic topics. Our expertise lies especially, but not exclusively, in the area of financial services legislation. This is relevant for insurers, pension funds, banks, asset managers, among others. We offer a variety of services that are customized for our clients’ individual needs. We work together to create a model which is not fixed, but produces a personal, tailor-made approach for long-lasting effects.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Alle EU initiatieven die de financiële sector aanbelangen, met accent op de verzekeringssector en de aan verzekeringen verwante activiteiten, onder meer Solvency II, IMD II, IORP II, Capital markets union, enz.

European Solvency II Law, May 2014: publication of coordinated legislation


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2  

2

2

dit betreft het onderdeel van ICODA European Affairs waarvoor Lieve Lowet als partner verantwoordelijk is; in het algemeen is ICODA European Affairs gespecialiseerd in financieel-economische en zorg onderwerpen. Onze expertise ligt voornamelijk, maar niet exclusief, in de financiële en zorg sectoren. Dit is relevant voor onder andere (zorg)verzekeraars, pensioenfondsen, banken, vermogensbeheerders en de gezondheidszorg. We bieden een variëteit aan van op maat gemaakte diensten, aangepast aan de individuele behoeften van onze cliënten . We werken daarom met onze cliënten samen om tot een gepast en persoonlijk model te komen en zo lange termijn effecten te kunnen bewerkstelligen.

Onze diensten omvatten:

Vertegenwoordigen
Positioneren
Lobbyen
Bezoeken
Adviseren over Interne Organisatie
Onderzoeken
Monitoren en rapporteren
Het maken van stakeholder analyse

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Godelieve LOWET 19/07/2014 17/07/2015
Alexander Hamels 19/05/2015 05/08/2015

    Interesų sritys

  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Įmonės
  • Vartotojai

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

lid CEPS

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

75 000 €

< 99 999 €

  • la mutualité française

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.