Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Victim Support Scotland

Идентификационен номер в Регистъра: 65127284171-51
Дата на регистрация: 13/09/2010 18:28:31

Информацията за този субект е била последно изменена на: 01/09/2014 12:40:02
Последната годишна актуализация е извършена на: 01/09/2014 12:40:02

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Victim Support Scotland

VSS

NGO

    Раздел на регистрация

III – Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Hardwell Close, 15-23
EH8 9RX Edinburgh
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 1316625424

(+) 

    Правно отговорно лице

Господин  David McKenna

Chief Executive

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Frida Wheldon

Senior Research & Policy Officer

    Цели и задачи

Mission:
Supporting individuals and communities, helping to rebuild lives and keeping people affected by crime at the heart of justice

  • европейско равнище
  • световно равнище
  • национално равнище

    Дейности

Victim Support Scotland has during 2012,2013 and 2014 have been active in several EU-funded projects to improve the rights and protection of victims of crime. We have been active in working with the EU Institutions in the development of the new EU Directive establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

1000

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешни работи
  • Правосъдие и основните права

    Членство

1 000

  • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Victim Support Scotland is a member of Victim Support Europe, the network for victim support organisations in Europe providing support and information services to victims of crime.

    Финансови данни

04/2013  -  03/2014

5 000 000 €

5 000 000 €

 €

 €

5 000 000 €

 €

 €

 €

 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.