Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Bundesverband Glasindustrie e.V.

Numărul de identificare din Registru: 65035217875-61
Data înscrierii: 30.01.2012 12:37:08

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 27.01.2014 16:56:01
Data ultimei actualizări anuale: 27.01.2014 16:56:01


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Bundesverband Glasindustrie e.V.
Acronim: BV Glas
Statut juridic: trade association
Site internet: http://www.bvglas.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Johann Overath
Funcţie: Director General

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Johann Overath
Funcţie: Director General

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Am Bonneshof  5
40474 Düsseldorf
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 2114796134
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Federal Association of the German Glass Industry (Bundesverband Glasindustrie e.V.)

The Federal Association of the German Glass Industry is central organization for the German glass industry. It represents around 80 percent of German glass manufacturing enterprises. BV Glas' members operate in the sectors of flat glass, container glass, special glass and in the glass processing and finishing sectors and they include both German and international enter-prises.

The Federal Association of the German Glass Industry is a central point of contact for all issues relating to glass at both national and international level. One of its key functions is to provide important information about the glass market and glass to users and decision makers in the manufacturing sector, the craft and retail trades and also to opinion leaders in science, research and politics, the media and consumers. The Federal Association of the German Glass Industry also represents its members' interests in the public sphere. For example, it assumes a coordinating role by liasing between members when the glass industry is collectively developing national or international standards. The Federal Association of the German Glass Industry also aims to inspire people and to educate them about how inventive, individual and versatile glass is. BV Glas is also an important national and international representative of the glass manufacturing industry in all economic and socio-political domains.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 6
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Environmental Energy State Aid Guideline

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.