Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 65005301612-17
Datum registrace: 30/04/2009 11:51:05

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/02/2015 08:59:58
Datum poslední roční aktualizace je: 11/02/2015 08:59:58
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 11/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.

BDÜ

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Uhlandstraße, 4-5
10623 Berlin
NĚMECKO

(+49) 30 88712830

    Osoba s právní odpovědností

pan  André Lindemann

Präsident

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  André Lindemann

Präsident

    Cíle a úkoly

- Regelung des Berufszugangs

- Verbesserung von Aus- und Weiterbildung durch mehr Praxisbezug und Vermittlung von Fachwissen (fachliche Spezialisierung)

- Vereinheitlichung des Prüfungswesens

- Bundeseinheitliche Regelung von Beeidigung, Ermächtigung und öffentliche Bestellung

- Bundeseinheitliche Richtlinien für Urkundenübersetzungen

- Information der Öffentlichkeit über das Berufsbild des Dolmetschers und Übersetzers und die Bedeutung des Berufsstandes für Staat und Gesellschaft

- Interessenvertretung der Übersetzer und Dolmetscher in gesetzgebenden Gremien, bei Behörden, Gerichten und Spitzenverbänden der Wirtschaft

 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

- Datenschutz-Grundverordnung
- Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern und Unternehmen durch die Vereinfachung der Annahme bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der Europäischen Union und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- Weiterqualifizierung der Mitglieder und anderer Sprachmittler durch ein verbandseigenes Angebot an Fortbildungsmaßnahmen

- Angemessene Honorare und Arbeitsbedingungen

- Einhaltung der Vorschriften über die Hinzuziehung und Entschädigung beeidigter Dolmetscher und beeidigter bzw. ermächtigter Übersetzer in Justiz und Verwaltung

- Verbesserung der einschlägigen Gesetzgebung des Bundes wie z.B. beim Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG)

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Komunikace
 • Kultura
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

http://www.bdue.de/der-bdue/organisation/mitglieder/

- Fédération Internationale des Traducteurs (FIT)

- Europan Legal Interpreters and Translators Association (EULITA)

- Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW)

- Institut für Sachverständigenwesen e.V. (IfS)

- Conférence internationale permanente d’Instituts universitaires de Traducteurs et Interprètes (CIUTI)

- Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

- European Forum of Sign Language Interpreters (efsli)

- International Council for the Development of Community Interpreting (Critical Link International)

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.