Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Netherlands Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel)

Identifikationsnummer i registret: 64945441527-14
Registreringsdato: 15-04-09 17:35:36

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 14-04-14 12:54:20
Seneste årlige opdatering 14-04-14 12:54:20


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Netherlands Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel)
Forkortelse: KvK
Retlig form: Zelfstandig Bestuursorgaan
Websted: http://www.kvk.nl

Kategorier

Kategori VI – Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv.
og mere præcist: Andre offentlige eller blandede organer osv.

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Claudia Zuiderwijk
Stilling: Voorzitter

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Remco de Bruijn
Stilling: European Affairs Manager

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Kroonstraat  50
3511 RC Utrecht
NEDERLANDENE
Telefonnr.: (+31) 885851965
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Succesful entrepreneurship with the data, knowledge and networks of the Chamber of Commerce.

The Netherlands Chamber of Commerce is a modern public business support organisation, that makes available data, knowledge and advisory services, online and independent of time and place as much as possible. Thereby we enable entrepreneurs to succesfully start their business, innovate their services and products and to realise their growth ambitions, at home and abroad. The Netherlands Chamber of Commerce has 19 offices across the country and about 1600 employees.

Main tasks
• Managing the business register
• Providing information, advice and support to business (e.g. business start-up, internationalization, innovation)
• Manager & developer of digital & physical business plazas
• Promotion of regional economic development

Main facts and figures 2013
• 24,9 million visits to kvk.nl
• 2,4 million registered entities and 739.000 filed annual accounts in our business register. Business register information is consulted by customers around 21 million times a year.
• 1.3 million telephone calls, 524.000 desk visits and 275.000 e-mail replies
• Chamber Business panel: 7.500 members, response rate > 50%
• Chamber online community "Hallo": 86.000 members
• 30.000 seminar visitors (estimation derived from 2012 figures)
• 26.000 visitors annual startup day
• 702.000 issued export documents (Certificates of Origen, Eur-document, legalisations and ATA-carnets)
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 10
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


-

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Erhverv
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Skat
 • Told
 • Udvidelse

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 0
Antal medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • NEDERLANDENE

Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
The Netherlands Chamber of Commerce is member of Eurochambres (Association of European Chambers of Commerce) and ICC (International Chamber of Commerce).

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Samlet budget: 262.000.000
heraf offentlig finansiering: 262.000.000
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter: 0
- Tilskud:
- fra nationale kilder: 178.000.000
- fra lokale/regionale kilder:
Overige opbrengsten (productopbrengsten en doelsubsidies) : 84.000.000
anden finansiering:
- tilskud:
- medlemsbidrag:
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.