Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire

Numărul de identificare din Registru: 64923022627-39
Data înscrierii: 16.11.2009 18:17:19

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 20.10.2014 10:37:27
Data ultimei actualizări anuale: 20.10.2014 10:37:27


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire
Acronim: FESASS
Statut juridic: ASBL
Site internet: http://www.fesass.eu

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  DIDIER DELMOTTE
Funcţie: Président

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Alain-Cyprien CANTALOUBE
Funcţie: Secrétaire Général

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: de Bercy  149
75595 PARIS CEDEX 12
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 140045124
Număr de fax: (+33) 140045128
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Les coordonnées ci-dessus correspondent au siège du Secrétariat permanent (animation et secrétariat), le siège administratif au regard du droit belge (comptabilité) est situé :
Allée des Artisans 2
5590 Ciney
Belgique

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Créée depuis 2001, la Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire (FESASS) regroupe les fédérations professionnelles nationales en charge de la santé des animaux et de la qualité de leurs produits.

Elle a donc vocation à rassembler tous les éleveurs européens de bovins, porcins, ovins, caprins mais aussi d’autres espèces comme les volailles, les abeilles ou les poissons.

La FESASS a pour objectif principal la défense et l’amélioration du statut sanitaire des cheptels européens ainsi que sa valorisation auprès des consommateurs de l’Union européenne.

Organisation technique, la FESASS intervient en premier lieu dans le domaine de la santé animale.

Forte de l’expérience de ses membres, elle contribue à la réflexion européenne en matière de maladies réglementés et non réglementées et participe à la conception des actions engagées contre celles-ci.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare: Le Président, le Vice-Président et le Trésorier sont les membres du Bureau le plus souvent présents auprès des Institutions ainsi que le Secrétaire Général.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
GILLES LAVOLLEE 11.12.2014 09.12.2015
DIDIER DELMOTTE 04.12.2014 02.12.2015
Alain CANTALOUBE 22.10.2014 20.10.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Présence régulière auprès des Institutions,
Participation aux instances de consultation et groupe de travail,
Diffusion de réactions et de propositions sur les projets en cours ou sur les difficultés rencontrées.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Consumatori
 • Extindere
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Sănătate publică
 • Siguranţă alimentară
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
La FESASS est membre de l'EPRUMA

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

La FESASS est exclusivement financée par les cotisations des organisations nationales ou régionales qui sont adhérentes

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.