Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire

Tunnusnumber registris: 64923022627-39
Registreerimise kuupäev: 16.11.09 18:17:19

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 5.11.13 18:46:18
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.11.13 18:46:18


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire
Akronüüm: FESASS
Õiguslik vorm: ASBL
Veebisait: http://www.fesass.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: DIDIER DELMOTTE
Ametikoht: Président

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alain-Cyprien CANTALOUBE
Ametikoht: Coordinateur

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 149 de Bercy 
75595 PARIS CEDEX 12
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 140045124
Faks: (+33) 140045128
Muud kontaktandmed: Les coordonnées ci-dessus correspondent au siège du Secrétariat permanent (animation et secrétariat), le siège administratif au regard du droit belge (comptabilité) est situé :
Allée des Artisans 2
5590 Ciney
Belgique

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Créée depuis 2001, la Fédération Européenne pour la Santé Animale et la Sécurité Sanitaire (FESASS) regroupe les fédérations professionnelles nationales en charge de la santé des animaux et de la qualité de leurs produits.

Elle a donc vocation à rassembler tous les éleveurs européens de bovins, porcins, ovins, caprins mais aussi d’autres espèces comme les volailles, les abeilles ou les poissons.

La FESASS a pour objectif principal la défense et l’amélioration du statut sanitaire des cheptels européens ainsi que sa valorisation auprès des consommateurs de l’Union européenne.

Organisation technique, la FESASS intervient en premier lieu dans le domaine de la santé animale.

Forte de l’expérience de ses membres, elle contribue à la réflexion européenne en matière de maladies réglementés et non réglementées et participe à la conception des actions engagées contre celles-ci.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave: Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier sont les membres du Bureau le plus souvent présents auprès des Institutions ainsi que le Coordinateur.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Présence régulière auprès des Institutions,
Participation aux instances de consultation et groupe de travail,
Diffusion de réactions et de propositions sur les projets en cours ou sur les difficultés rencontrées.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Laienemine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
La FESASS est membre de l'EPRUMA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

La FESASS est exclusivement financée par les cotisations des organisations nationales ou régionales qui sont adhérentes

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.