Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Danske Bank

Identifikacijska številka v Registru: 64866663811-42
Datum registracije: 1.7.10 14:34:21

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 9.6.14 18:10:26
Datum zadnje letne spremembe: 9.6.14 18:10:26


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Danske Bank
Kratica: DANSKE
Pravni status: public limited company
Spletna stran: http://www.danskebank.com/en-uk/Pages/default.aspx

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Borgen Thomas
Položaj: Chief Executive Officer

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Kim Larsen
Položaj: Senior Vice President, Head of Group External Relations

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Holmens Kanal  2-12
1092 Copenhagen
DANSKA
Telefon: (+45) 33 44 00 00
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The Danske Bank Group, headquartered in Copenhagen, is the largest bank in Denmark and one of the leading financial enterprises in northern Europe. We offer a full range of banking services, with an emphasis on retail banking.

The Group has more than 5 million retail customers and a significant share of the corporate and institutional markets.

On 1 June 2012, we changed our organisation so that the Bank now consists of three business units - Personal Banking, Business Banking and Corporates & Institutions - that span all of the Group's geographical markets. As part of the reorganisation, all of our banking activities have been gathered under the Danske Bank brand name.

Our vision is to be the "Most trusted financial partner", and our mission to "set new standards in financial services".
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Subject matters with direct impact on Danske Bank as a cross-border financial services group, i.e. financial services and internal market issues.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Izobraževanje
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Proračun
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Danske Bank is a member of a number of industry associations and professional organizations. The most relevant for the purposes of this interest register are:
• Finansrådet (the Danish Bankers’ Assocation), which is a member of the European Banking Federation
• Realkreditforeningen (the Danish Association of Mortgage Banks), which is a member of the European Mortgage Federation
• Forsikring & Pension (the Danish Insurance Association), which is a member of the European insurance and reinsurance federation
• International Institute of Finance
• Association for Financial Markets in Europe
• International Capital Markets Association
• European Venture Capital and Private Equity Association.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 50000  € in < 100000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The range above was estimated assuming an average of one to two monthly visit to the Brussels-based EU institutions to represent interests directly, one of them by one senior executive and one Public Affairs Manager (travel, accommodation, and proportional salary costs), the other by one Public Affairs Manager only.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.