Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Danske Bank

Inschrijvingsnummer in het register 64866663811-42
Inschrijvingsdatum: 1-7-10 14:34:21

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 9-6-14 18:10:26
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 9-6-14 18:10:26


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Danske Bank
Acroniem: DANSKE
Rechtsvorm: public limited company
Website: http://www.danskebank.com/en-uk/Pages/default.aspx

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Borgen Thomas
Functie: Chief Executive Officer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Kim Larsen
Functie: Senior Vice President, Head of Group External Relations

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Holmens Kanal  2-12
1092 Copenhagen
DENEMARKEN
Telefoon: (+45) 33 44 00 00
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The Danske Bank Group, headquartered in Copenhagen, is the largest bank in Denmark and one of the leading financial enterprises in northern Europe. We offer a full range of banking services, with an emphasis on retail banking.

The Group has more than 5 million retail customers and a significant share of the corporate and institutional markets.

On 1 June 2012, we changed our organisation so that the Bank now consists of three business units - Personal Banking, Business Banking and Corporates & Institutions - that span all of the Group's geographical markets. As part of the reorganisation, all of our banking activities have been gathered under the Danske Bank brand name.

Our vision is to be the "Most trusted financial partner", and our mission to "set new standards in financial services".
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Subject matters with direct impact on Danske Bank as a cross-border financial services group, i.e. financial services and internal market issues.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Danske Bank is a member of a number of industry associations and professional organizations. The most relevant for the purposes of this interest register are:
• Finansrådet (the Danish Bankers’ Assocation), which is a member of the European Banking Federation
• Realkreditforeningen (the Danish Association of Mortgage Banks), which is a member of the European Mortgage Federation
• Forsikring & Pension (the Danish Insurance Association), which is a member of the European insurance and reinsurance federation
• International Institute of Finance
• Association for Financial Markets in Europe
• International Capital Markets Association
• European Venture Capital and Private Equity Association.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 50000  € en < 100000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The range above was estimated assuming an average of one to two monthly visit to the Brussels-based EU institutions to represent interests directly, one of them by one senior executive and one Public Affairs Manager (travel, accommodation, and proportional salary costs), the other by one Public Affairs Manager only.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.