Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Danske Bank

Tunnistenumero rekisterissä: 64866663811-42
Rekisteröintipäivä: 1.7.2010 14:34:21

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.6.2014 18:10:26
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.6.2014 18:10:26


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Danske Bank
Lyhenne: DANSKE
Organisaation oikeudellinen muoto: public limited company
Internet-osoite: http://www.danskebank.com/en-uk/Pages/default.aspx

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Borgen Thomas
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive Officer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Kim Larsen
Tehtävä organisaatiossa: Senior Vice President, Head of Group External Relations

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Holmens Kanal  2-12
1092 Copenhagen
TANSKA
Puhelinnumero: (+45) 33 44 00 00
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Danske Bank Group, headquartered in Copenhagen, is the largest bank in Denmark and one of the leading financial enterprises in northern Europe. We offer a full range of banking services, with an emphasis on retail banking.

The Group has more than 5 million retail customers and a significant share of the corporate and institutional markets.

On 1 June 2012, we changed our organisation so that the Bank now consists of three business units - Personal Banking, Business Banking and Corporates & Institutions - that span all of the Group's geographical markets. As part of the reorganisation, all of our banking activities have been gathered under the Danske Bank brand name.

Our vision is to be the "Most trusted financial partner", and our mission to "set new standards in financial services".
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Subject matters with direct impact on Danske Bank as a cross-border financial services group, i.e. financial services and internal market issues.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Danske Bank is a member of a number of industry associations and professional organizations. The most relevant for the purposes of this interest register are:
• Finansrådet (the Danish Bankers’ Assocation), which is a member of the European Banking Federation
• Realkreditforeningen (the Danish Association of Mortgage Banks), which is a member of the European Mortgage Federation
• Forsikring & Pension (the Danish Insurance Association), which is a member of the European insurance and reinsurance federation
• International Institute of Finance
• Association for Financial Markets in Europe
• International Capital Markets Association
• European Venture Capital and Private Equity Association.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

The range above was estimated assuming an average of one to two monthly visit to the Brussels-based EU institutions to represent interests directly, one of them by one senior executive and one Public Affairs Manager (travel, accommodation, and proportional salary costs), the other by one Public Affairs Manager only.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.