Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.

Inschrijvingsnummer in het register 64839612200-68
Inschrijvingsdatum: 1-9-09 11:36:16

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 27-8-13 9:15:02
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 27-8-13 9:15:02


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.
Acroniem: CDH
Rechtsvorm: eingetragener Verein
Website: http://www.cdh.de

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  RA Eckhard Döpfer
Functie: Mitglied der Hauptgeschäftsführung

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Döpfer Eckhard
Functie: Mitglied der Hauptgeschäftsführung

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Am Weidendamm  1A
10117 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: (+4930) 72625600
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Die CDH repräsentiert als Spitzenverband die mehr als 50.000 Handelsvermittlungsbetriebe aller Branchen. Dazu gehören insbesondere die Handelsvertretungen als Marktpartner von Industrie und Handel. Die CDH steht auch offen für andere Unternehmen, die selbstständig im Vertrieb tätig sind. Den 13 regionalen Wirtschaftsverbänden der CDH gehören auch Industrievertretungen, Handelsagenturen, Vertragshändler, Vertriebsingenieurbüros, Merchandiser etc. an. Die CDH vertritt die Interessen dieser Unternehmen auf allen Ebenen im politischen Bereich, gegenüber dem Gesetzgeber und der Öffentlichkeit.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Recht, Soziales, Steuern, Verkehr, Umwelt

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Handel
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Vervoer
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Die CDH ist Mitglied der IUCAB - International Union of Commercial Agents and Brokers (Internationale Union der Handelsvertreter und Handelsmakler) mit Sitz in Amsterdam.

Ziel der IUCAB ist die Aufrechterhaltung der Freiheit und der gesunden Entwicklung des inter-nationalen Handels, Schutz und Förderung der gemeinsamen Interessen von Handelsvertretern und Handelsmaklern aller Länder und Stärkung der Stellung von Handelsvertretern und -Maklern als selbstständige Geschäftsleute.

The aim of IUCAB is to uphold the freedom and sound development of international trade; to protect and promote the common interests of the commercial agents and brokers of all countries and to strengthen the position of commercial agents and brokers as independent businessmen.

Financiële gegevens

Boekjaar: 06/2012 - 06/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 50000  € en < 100000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.