Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.

Tunnusnumber registris: 64839612200-68
Registreerimise kuupäev: 1.09.09 11:36:16

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.08.13 9:15:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.08.13 9:15:02


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.
Akronüüm: CDH
Õiguslik vorm: eingetragener Verein
Veebisait: http://www.cdh.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: RA Eckhard Döpfer
Ametikoht: Mitglied der Hauptgeschäftsführung

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Döpfer Eckhard
Ametikoht: Mitglied der Hauptgeschäftsführung

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1A Am Weidendamm 
10117 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+4930) 72625600
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Die CDH repräsentiert als Spitzenverband die mehr als 50.000 Handelsvermittlungsbetriebe aller Branchen. Dazu gehören insbesondere die Handelsvertretungen als Marktpartner von Industrie und Handel. Die CDH steht auch offen für andere Unternehmen, die selbstständig im Vertrieb tätig sind. Den 13 regionalen Wirtschaftsverbänden der CDH gehören auch Industrievertretungen, Handelsagenturen, Vertragshändler, Vertriebsingenieurbüros, Merchandiser etc. an. Die CDH vertritt die Interessen dieser Unternehmen auf allen Ebenen im politischen Bereich, gegenüber dem Gesetzgeber und der Öffentlichkeit.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Recht, Soziales, Steuern, Verkehr, Umwelt

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Die CDH ist Mitglied der IUCAB - International Union of Commercial Agents and Brokers (Internationale Union der Handelsvertreter und Handelsmakler) mit Sitz in Amsterdam.

Ziel der IUCAB ist die Aufrechterhaltung der Freiheit und der gesunden Entwicklung des inter-nationalen Handels, Schutz und Förderung der gemeinsamen Interessen von Handelsvertretern und Handelsmaklern aller Länder und Stärkung der Stellung von Handelsvertretern und -Maklern als selbstständige Geschäftsleute.

The aim of IUCAB is to uphold the freedom and sound development of international trade; to protect and promote the common interests of the commercial agents and brokers of all countries and to strengthen the position of commercial agents and brokers as independent businessmen.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 06/2012 - 06/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.