Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.

Tunnusnumber registris: 64839612200-68
Registreerimise kuupäev: 01/09/2009 11:36:16

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 20/07/2015 09:00:32
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 13:04:52
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.

CDH

eingetragener Verein

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Am Weidendamm, 1A
10117 Berlin
SAKSAMAA

(+4930) 72625600

    Juriidiliselt vastutav isik

RA Eckhard Döpfer

Mitglied der Hauptgeschäftsführung

    ELi asjade eest vastutav isik

Döpfer Eckhard

Mitglied der Hauptgeschäftsführung

    Eesmärgid ja ülesanded

Als Spitzenverband repräsentiert die CDH mehr als 48.000 Handelsvermittlerbetriebe aller Branchen. Zu unseren Mitgliedern gehören vor allem B2B-Handelsvertretungen, d.h. selbständige Unternehmen, die Produkte zwischen Industriebetrieben, zwischen Industrie und Handel oder zwischen Groß- und Einzelhandel vermitteln. Offen steht die CDH aber auch für andere Unternehmen, die selbständig im Vertrieb tätig sind.Den 13 regionalen Wirtschaftsverbänden der CDH gehören auch Industrievertretungen, Handelsagenturen, Vertragshändler, Vertriebsingenieurbüros, Merchandiser etc. an. Die CDH vertritt die Interessen dieser Unternehmen auf allen Ebenen im politischen Bereich, gegenüber dem Gesetzgeber und der Öffentlichkeit.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Handelsvertreterrichtlinie, Refit


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Recht, Soziales, Steuern, Verkehr, Umwelt

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

Die CDH ist Mitglied der IUCAB - International Union of Commercial Agents and Brokers (Internationale Union der Handelsvertreter und Handelsmakler) mit Sitz in Amsterdam.

Ziel der IUCAB ist die Aufrechterhaltung der Freiheit und der gesunden Entwicklung des internationalen Handels, Schutz und Förderung der gemeinsamen Interessen von Handelsvertretern und Handelsmaklern aller Länder und Stärkung der Stellung von Handelsvertretern und -Maklern als selbstständige Geschäftsleute.

    Finantsandmed

04/2014  -  04/2015

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.