Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.

Αριθμός μητρώου: 64839612200-68
ημερομηνία της εγγραφής: 01/09/2009 11:36:16

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 13:04:52
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 13:04:52
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.

CDH

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Am Weidendamm, 1A
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+4930) 72625600

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  RA Eckhard Döpfer

Mitglied der Hauptgeschäftsführung

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Döpfer Eckhard

Mitglied der Hauptgeschäftsführung

    Στόχοι και αποστολή

Als Spitzenverband repräsentiert die CDH mehr als 48.000 Handelsvermittlerbetriebe aller Branchen. Zu unseren Mitgliedern gehören vor allem B2B-Handelsvertretungen, d.h. selbständige Unternehmen, die Produkte zwischen Industriebetrieben, zwischen Industrie und Handel oder zwischen Groß- und Einzelhandel vermitteln. Offen steht die CDH aber auch für andere Unternehmen, die selbständig im Vertrieb tätig sind.Den 13 regionalen Wirtschaftsverbänden der CDH gehören auch Industrievertretungen, Handelsagenturen, Vertragshändler, Vertriebsingenieurbüros, Merchandiser etc. an. Die CDH vertritt die Interessen dieser Unternehmen auf allen Ebenen im politischen Bereich, gegenüber dem Gesetzgeber und der Öffentlichkeit.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Handelsvertreterrichtlinie, Refit


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Recht, Soziales, Steuern, Verkehr, Umwelt

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Die CDH ist Mitglied der IUCAB - International Union of Commercial Agents and Brokers (Internationale Union der Handelsvertreter und Handelsmakler) mit Sitz in Amsterdam.

Ziel der IUCAB ist die Aufrechterhaltung der Freiheit und der gesunden Entwicklung des inter-nationalen Handels, Schutz und Förderung der gemeinsamen Interessen von Handelsvertretern und Handelsmaklern aller Länder und Stärkung der Stellung von Handelsvertretern und -Maklern als selbstständige Geschäftsleute.

    Οικονομικά στοιχεία

04/2014  -  04/2015

< 9.999  

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.