Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Österreichische Notariatskammer

Identifikacijska številka v Registru: 6475183729-37
Datum registracije: 04/12/2008 20:33:17

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 31/03/2015 11:08:21
Datum zadnje letne spremembe: 31/03/2015 11:08:21
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 31/03/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Österreichische Notariatskammer

ÖNK

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Landesgerichtsstrasse, 20
1010 Wien
AVSTRIJA

(+43) 140245090

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Ludwig Bittner

Präsident

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Cindy Fökehrer

Repräsentant

    Cilji in naloge

Wahrung der Rechte und Angelegenheiten des österreichischen Notariats und seine Vertretung nach außen;

  • evropski
  • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

EU-Justizagenda 2020
EU-Justizbarometer


 

Ne

Ne

Expert Group on Judicial Training
Expert Group on Cross-border Tax Obstacles

Ne

Ne

Kontaktpflege in den Bereichen:

Europäischer Rechtsraum in Zivil- und Handelssachen
Binnenmarkt
Informationsgesellschaft
Unternehmen
Verbraucher
Wettbewerb

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 3  

3

3

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Verena Cindy FOKEHRER 19/03/2015 17/03/2016

    Interesna področja

  • Informacijska družba
  • Konkurenca
  • Notranji trg
  • Podjetništvo
  • Potrošniki
  • Pravosodje in temeljnih pravic

    Članstvo in povezanost z mrežami

Conseil des Notariats de l'Union européenne (CNUE)

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

>= 25.000 € in < 49.999 €

0 €

keine

24.829 €

JUST/2012/JCIV/AG/3392

Büro Brüssel

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.