Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Österreichische Notariatskammer

Numărul de identificare din Registru: 6475183729-37
Data înscrierii: 04.12.2008 20:33:17

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 04.12.2014 16:31:33
Data ultimei actualizări anuale: 07.11.2014 09:31:50


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Österreichische Notariatskammer
Acronim: ÖNK
Statut juridic: Körperschaft öffentlichen Rechts
Site internet: http://www.notar.at/notar/de/home/ueberdienotare/bro_brssel/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Ludwig Bittner
Funcţie: Präsident

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Cindy Fökehrer
Funcţie: Repräsentant

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Landesgerichtsstrasse  20
1010 Wien
AUSTRIA
Numărul de telefon: (+43) 140245090
Număr de fax: (+43) 14063475
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Büro Brüssel
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brüssel
Tel: +32 2 737 90 00
Fax: +32 2 737 90 09
E-mail: bruessel@notar.or.at

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Wahrung der Rechte und Angelegenheiten des österreichischen Notariats und seine Vertretung nach außen;
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Harald Bernd Steinwendter 21.03.2014 19.03.2015
Verena Cindy FOKEHRER 21.03.2014 19.03.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Kontaktpflege in den Bereichen:

Europäischer Rechtsraum in Zivil- und Handelssachen
Binnenmarkt
Informationsgesellschaft
Unternehmen
Verbraucher
Wettbewerb

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Piaţă internă
 • Societate informaţională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Conseil des Notariats de l'Union européenne (CNUE)

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Büro Brüssel

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.