Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Österreichische Notariatskammer

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 6475183729-37
Data Reġistrazzjoni: 04/12/2008 20:33:17

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/12/2013 10:56:05
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 05/12/2013 09:28:54


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Österreichische Notariatskammer
Akronimu: ÖNK
Statut legali: Körperschaft öffentlichen Rechts
Websajt: http://www.notar.at/notar/de/home/ueberdienotare/bro_brssel/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Ludwig Bittner
Kariga: Präsident

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Cindy Fökehrer
Kariga: Repräsentant

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 20 Landesgerichtsstrasse 
Wien 1010
L-AWSTRIJA
Numru tat-telefon: (+43) 140245090
Numru tal-faks: (+43) 14063475
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Büro Brüssel
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brüssel
Tel: +32 2 737 90 00
Fax: +32 2 737 90 09
E-mail: bruessel@notar.or.at

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Wahrung der Rechte und Angelegenheiten des österreichischen Notariats und seine Vertretung nach außen;
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Harald Bernd Steinwendter 21/03/2014 19/03/2015
Verena Cindy FOKEHRER 21/03/2014 19/03/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Kontaktpflege in den Bereichen:

Europäischer Rechtsraum in Zivil- und Handelssachen
Binnenmarkt
Informationsgesellschaft
Unternehmen
Verbraucher
Wettbewerb

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Conseil des Notariats de l'Union européenne (CNUE)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Büro Brüssel

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.