Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Österreichische Notariatskammer

Identitātes numurs Reģistrā: 6475183729-37
Reģistrācijas datums: 08.4.12 20:33:17

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.4.12 16:31:33
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.7.11 09:31:50


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Österreichische Notariatskammer
Akronīms: ÖNK
Juridiskais statuss: Körperschaft öffentlichen Rechts
Tīmekļa vietne: http://www.notar.at/notar/de/home/ueberdienotare/bro_brssel/

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Ludwig Bittner
Amats Präsident

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Cindy Fökehrer
Amats Repräsentant

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Landesgerichtsstrasse  20
Wien 1010
AUSTRIJA
Tālruņa numurs: (+43) 140245090
Faksa numurs: (+43) 14063475
Papildu kontaktinformācija: Büro Brüssel
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brüssel
Tel: +32 2 737 90 00
Fax: +32 2 737 90 09
E-mail: bruessel@notar.or.at

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Wahrung der Rechte und Angelegenheiten des österreichischen Notariats und seine Vertretung nach außen;
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Harald Bernd Steinwendter 14.21.3 15.19.3
Verena Cindy FOKEHRER 14.21.3 15.19.3

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Kontaktpflege in den Bereichen:

Europäischer Rechtsraum in Zivil- und Handelssachen
Binnenmarkt
Informationsgesellschaft
Unternehmen
Verbraucher
Wettbewerb

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Conseil des Notariats de l'Union européenne (CNUE)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Büro Brüssel

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.