Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Österreichische Notariatskammer

Tunnistenumero rekisterissä: 6475183729-37
Rekisteröintipäivä: 4.12.2008 20:33:17

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.12.2013 10:56:05
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.12.2013 9:28:54


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Österreichische Notariatskammer
Lyhenne: ÖNK
Organisaation oikeudellinen muoto: Körperschaft öffentlichen Rechts
Internet-osoite: http://www.notar.at/notar/de/home/ueberdienotare/bro_brssel/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Ludwig Bittner
Tehtävä organisaatiossa: Präsident

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Cindy Fökehrer
Tehtävä organisaatiossa: Repräsentant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Landesgerichtsstrasse  20
1010 Wien
ITÄVALTA
Puhelinnumero: (+43) 140245090
Faksinumero: (+43) 14063475
Muita yhteystietoja: Büro Brüssel
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brüssel
Tel: +32 2 737 90 00
Fax: +32 2 737 90 09
E-mail: bruessel@notar.or.at

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Wahrung der Rechte und Angelegenheiten des österreichischen Notariats und seine Vertretung nach außen;
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Harald Bernd Steinwendter 21.3.2014 19.3.2015
Verena Cindy FOKEHRER 21.3.2014 19.3.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Kontaktpflege in den Bereichen:

Europäischer Rechtsraum in Zivil- und Handelssachen
Binnenmarkt
Informationsgesellschaft
Unternehmen
Verbraucher
Wettbewerb

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Conseil des Notariats de l'Union européenne (CNUE)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Büro Brüssel

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.