Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Österreichische Notariatskammer

Tunnusnumber registris: 6475183729-37
Registreerimise kuupäev: 4.12.08 20:33:17

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 9.12.13 10:56:05
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 5.12.13 9:28:54


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Österreichische Notariatskammer
Akronüüm: ÖNK
Õiguslik vorm: Körperschaft öffentlichen Rechts
Veebisait: http://www.notar.at/notar/de/home/ueberdienotare/bro_brssel/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ludwig Bittner
Ametikoht: Präsident

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Cindy Fökehrer
Ametikoht: Repräsentant

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 20 Landesgerichtsstrasse 
1010 Wien
AUSTRIA
Telefoninumber: (+43) 140245090
Faks: (+43) 14063475
Muud kontaktandmed: Büro Brüssel
Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brüssel
Tel: +32 2 737 90 00
Fax: +32 2 737 90 09
E-mail: bruessel@notar.or.at

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Wahrung der Rechte und Angelegenheiten des österreichischen Notariats und seine Vertretung nach außen;
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Harald Bernd Steinwendter 21.03.14 19.03.15
Verena Cindy FOKEHRER 21.03.14 19.03.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Kontaktpflege in den Bereichen:

Europäischer Rechtsraum in Zivil- und Handelssachen
Binnenmarkt
Informationsgesellschaft
Unternehmen
Verbraucher
Wettbewerb

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Tarbijad

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Conseil des Notariats de l'Union européenne (CNUE)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Büro Brüssel

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.