Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

World Vision Brussels & EU Representation ivzw/aisbl

Tunnusnumber registris: 64689102746-48
Registreerimise kuupäev: 9.12.09 14:51:54

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.11.14 15:09:36
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.11.14 15:09:36


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: World Vision Brussels & EU Representation ivzw/aisbl
Akronüüm: WV EUREP
Õiguslik vorm: Association Internatione sans but lucratif - aisbl
Veebisait: http://www.wvi.org/eu

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marius Wanders
Ametikoht: EU Representative & Executive Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dirk  Gerlach
Ametikoht: Director Programmes & Resource Acquistion

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 18 Square de Meeûs, 1st Floor
Postkast: 2
1050 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32 2) 230 16 21
Faks: (+32 2) 280 34 26
Muud kontaktandmed: Marius_wanders@wvi.org
mojgan_arfai@wvi.org
dirk_gerlach@wvi.org
Deirdre_Deburca@wvi.org
alexandra_matei@wvi.org
alexandra_newlands@wvi.org
Anne-laure_pignard@wvi.org
pamela_viailly@wvi.org
Rachel_Canclini@wvi.org

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: A Christian relief, development and advocacy organization dedicated to working with children, families and communities world-wide to reach their full potential by tackling the causes of poverty and injustice, particularly the most vulnerable, working for a world that no longer tolerates poverty.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 10
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Alexandra Matei 3.06.14 30.05.15
Marius Wanders 9.01.15 7.01.16
Pamela Viailly Thiebaut 7.02.14 5.02.15
Deirdre de Burca 9.01.15 7.01.16

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Child rights, Child health, Maternal and child nutrition, EU programming for development, Humanitarian Responses, youth empowerment

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Laienemine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 11
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • Wold Vision Austria (14 000 liiget)
 • World Vison Finland (14 000 liiget)
 • World Vision France (15 000 liiget)
 • Wol Vision Germany (157 000 liiget)
 • Word Vision International (1 liiget)
 • Word Vision Ireland (12 000 liiget)
 • World Vision Netherlands (9 000 liiget)
 • World Vision Spain (9 500 liiget)
 • World Vision UK (120 000 liiget)
 • World Vision Romania (1 liiget)
 • World Vision Switzerland (60 000 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • HISPAANIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KÜPROS
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SOOME
 • ÜHENDKUNINGRIIK

 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • AUSTRAALIA
 • HONG KONG
 • JAAPAN
 • KANADA
 • KOREA VABARIIK
 • MALAISIA
 • SINGAPUR
 • ŠVEITS
 • TAIWAN, HIINA VABARIIK
 • UUS-MEREMAA
Lisateave: Listed above are the main countries where World Vision is generating income to finance its humanitarian and development programs that are being implemented in some 80 different developing countries, including some in Europe (Western Balkans, Caucasus).

In some of these implementation countries, World Vision is also generating income at the national level, such as in Brazil, India, Chile, etc.

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Concord
CRAG
VOICE
EPLO
HRDN
World Vision world-wide federation

Finantsandmed

Eelarveaasta: 10/2013 - 09/2014
Üldeelarve: 688 513
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 688 513
- annetused:
- liikmemaksud: 688 513
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 400000  € ja < 450000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.