Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

World Vision Brussels & EU Representation ivzw/aisbl

Tunnusnumber registris: 64689102746-48
Registreerimise kuupäev: 09/12/2009 14:51:54

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 03/02/2016 12:38:53
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30/03/2015 10:18:14
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 30/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

World Vision Brussels & EU Representation ivzw/aisbl

WV EUREP

Association Internatione sans but lucratif - aisbl

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Square de Meeûs,, 18 1st Floor
Postkast: 2
1050 Bruxelles
BELGIA

(+32 2)230 16 21

    Juriidiliselt vastutav isik

Justin Byworth

EU Representative & Executive Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Dirk Gerlach

Director Programmes & Resource Acquistion

    Eesmärgid ja ülesanded

A Christian relief, development and advocacy organization dedicated to working with children, families and communities world-wide to reach their full potential by tackling the causes of poverty and injustice, particularly the most vulnerable, working for a world that no longer tolerates poverty.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU Development policies
EU Humanitarian Aid policies

European Year 2015 for Development


 

Ei

Ei

Group of Experts on combating trafficking in human beings (DG HOME)

Ei

Ei

Child rights, Child health, Maternal and child nutrition, EU programming for development, Humanitarian Responses, youth empowerment

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 9   75%: 1  

10

9,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Alexandra MATEI 06/08/2015 04/08/2016
Ludovic WAHIS 30/09/2015 25/09/2016

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Laienemine
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

0

Wold Vision Austria(14000),
World Vison Finland(14000),
World Vision France(15000),
Wol Vision Germany(157000),
Word Vision International(1),
Word Vision Ireland(12000),
World Vision Netherlands(9000),
World Vision Spain(9500),
World Vision UK(120000),
World Vision Romania(1),
World Vision Switzerland(60000)

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • HISPAANIA
 • IIRIMAA
 • ITAALIA
 • KÜPROS
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SOOME
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • AUSTRAALIA
 • HONG KONG
 • JAAPAN
 • KANADA
 • KOREA VABARIIK
 • MALAISIA
 • SINGAPUR
 • TAIWAN, HIINA VABARIIK
 • UUS-MEREMAA
 • ŠVEITS

Concord
CRAG
VOICE
EPLO
HRDN
World Vision world-wide federation

    Finantsandmed

10/2013  -  09/2014

>= 300 000 € ja < 399 999 €

688 513 €

 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

688 513 €

688 513 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.