Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Ecologistas en Accion

Identifikačné číslo v Registri: 64628738622-42
Dátum registrácie: 18.4.2012 14:46:06

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.4.2014 13:09:46
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.4.2014 13:09:46


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Ecologistas en Accion
Skratka:
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.ecologistasenaccion.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Nerea Ramirez Piris
Funkcia: Coordinator

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Samuel Martin-Sosa
Funkcia: International Coordinator

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Marques de Leganes  12 bajo
28004 Madrid
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 915312739
Fax: (+34) 91 5312611
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Ecologistas en Acción is organized as a confederation, fruit of the unification of around 300 local groups all over the Spanish geography, counting with over 34.000 individual members distributed throughout towns and cities.

 Ecologistas en Accion is one of the largest environmental organization in Spain, which tries to raise awareness about the main environmental problems (water, energy, wastes,…). This organisation is critical with the present society model and believes that important changes in the production and consumption patterns should be faced, in order to avoid an ecological crisis.

The type of work is quite reactive, and ranges from direct action, to educative programs, or to reporting of alternative solutions. This organisation also works though legal actions against detected infrindgements. Ecologistas en Acción sets up its activity mainly through the voluntary work of many people. This organisation is independent from any political party, administration or private corporation. At the present moment several campaigns are taking place on very varied issues like air pollution, genetically modified foods, climate change, forest fires, urbanism,... One of their areas of interest is the marine environment.  Through awareness campaigns, Ecologistas promotes sustainable exploitation of the marine environment and reports episodes of marine pollution.  
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Política Pesquera Comunitaria (PPC)
Bilateral Investment Treaties (BITs)

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Obchod
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rybolov a akvakultúra
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 34 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • ŠPANIELSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 775 081
z toho financovanie z verejných zdrojov: 738 662
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 52 014
- zo štátnych zdrojov: 448 027
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
other international funds (outside EU) : 93 257
own generated resources (membrship fees, merchandizing, online edu...) : 145 364
z iných zdrojov: 36 419
- dary: 16 250
- členské: 20 169
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.