Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Ecologistas en Accion

Identifikačné číslo v Registri: 64628738622-42
Dátum registrácie: 18/04/2012 14:46:06

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 20/05/2015 11:14:48
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20/05/2015 11:14:48
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 20/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Ecologistas en Accion

Association

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Marques de Leganes, 12 bajo
28004 Madrid
ŠPANIELSKO

(+34) 915312739

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Nerea Ramirez Piris

Coordinator

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Samuel Martin-Sosa

International Coordinator

    Ciele a poslanie

Ecologistas en Acción is organized as a confederation, fruit of the unification of around 300 local groups all over the Spanish geography, counting with over 34.000 individual members distributed throughout towns and cities.

 Ecologistas en Accion is one of the largest environmental organization in Spain, which tries to raise awareness about the main environmental problems (water, energy, wastes,…). This organisation is critical with the present society model and believes that important changes in the production and consumption patterns should be faced, in order to avoid an ecological crisis.

The type of work is quite reactive, and ranges from direct action, to educative programs, or to reporting of alternative solutions. This organisation also works though legal actions against detected infrindgements. Ecologistas en Acción sets up its activity mainly through the voluntary work of many people. This organisation is independent from any political party, administration or private corporation. At the present moment several campaigns are taking place on very varied issues like air pollution, genetically modified foods, climate change, forest fires, urbanism,... One of their areas of interest is the marine environment.  Through awareness campaigns, Ecologistas promotes sustainable exploitation of the marine environment and reports episodes of marine pollution.  

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Climate Change campaign on the road to Paris 2015
Antifracking campaign
River water reserves
Fitness check Nature Directives


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Política Pesquera Comunitaria (PPC)
Bilateral Investment Treaties (BITs)

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 4

4

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Obchod
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Rybolov a akvakultúra
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

34 000

  • ŠPANIELSKO

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

819 709 €

765 627 €

 €

21 382 €

Comision Europea

508 203 €

91 740 €

144 302 €

54 082 €

18 690 €

35 392 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.