Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The Association of Corporate Treasurers

Tunnistenumero rekisterissä: 64617562334-37
Rekisteröintipäivä: 25.9.2009 15:53:43

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 29.8.2013 16:04:56
Edellinen vuotuinen päivitys: 29.8.2013 16:04:56


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The Association of Corporate Treasurers
Lyhenne: ACT
Organisaation oikeudellinen muoto: A body established in England by Royal Charter
Internet-osoite: http://www.treasurers.org/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Colin Tyler
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Martin O'Donovan
Tehtävä organisaatiossa: Deputy Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Moorgate  51
EC2R 6BH London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 020 7847 2540
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Association of Corporate Treasurers (ACT) is the leading professional body for international treasury providing the widest scope of benchmark qualifications for those working in treasury, risk and corporate finance. Membership is by examination. We define standards, promote best practice and support continuing professional development. We are the professional voice of corporate treasury, representing our members.

Our 4,300 members work widely in companies of all sizes through industry, commerce and professional service firms.

Guidelines about our approach to policy and technical matters are available at http://www.treasurers.org/technical/manifesto.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The ACT is involved in making representations on matters that impact upon companies and their treasury, risk and corporate finance activities, including banking regulation and the regulation of financial markets. Recent examples of particular relevance include the regulation of Credit Rating Agencies, the regulation of money market funds, the structure of future banking regulation and the regulation of OTC derivative markets (EMIR).

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Sisämarkkinat
  • Talous- ja raha-asiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
The ACT is a member of the EACT (European Association of Corporate Treasurers) a grouping of 18 National Treasury Associations from across Europe.

The ACT is a member of IGTA (International Group of Treasury Associations)which provides a forum for 25 National Treasury Associations from across the world.

The ACT is a member of the CBI (Confederation of British Industry). The CBI's mission is to help create and sustain the conditions in which businesses in the United Kingdom can compete and prosper for the benefit of all. It is a lobbying organisation for UK business on national and international issues.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.