Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

The Association of Corporate Treasurers

Αριθμός μητρώου: 64617562334-37
ημερομηνία της εγγραφής: 25/9/2009 3:53:43 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 29/9/2014 2:45:46 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 29/9/2014 2:45:46 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: The Association of Corporate Treasurers
Ακρωνύμιο: ACT
Νομικό καθεστώς: A body established in England by Royal Charter
Δικτυακός τόπος: http://www.treasurers.org/

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Colin Tyler
Θέση: Chief Executive

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  John Grout
Θέση: Director Policy & Technical

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 51 Moorgate 
EC2R 6BH London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+44) 020 7847 2540
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The Association of Corporate Treasurers (ACT) is the leading professional body for international treasury providing the widest scope of benchmark qualifications for those working in treasury, risk and corporate finance. Membership is by examination. We define standards, promote best practice and support continuing professional development. We are the professional voice of corporate treasury, representing our members.

Our 4,800 members work widely in companies of all sizes through industry, commerce and professional service firms.

Guidelines about our approach to policy and technical matters are available at http://www.treasurers.org/technical/manifesto.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


The ACT is involved in making representations on matters that impact upon companies and their treasury, risk and corporate finance activities, including banking regulation and the regulation of financial markets. Recent examples of particular relevance include the regulation of Credit Rating Agencies, the regulation of money market funds, the structure of future banking regulation and the regulation of OTC derivative markets (EMIR).

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Εσωτερική αγορά
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
The ACT is a member of the EACT (European Association of Corporate Treasurers) a grouping of 18 National Treasury Associations from across Europe.

The ACT is a member of IGTA (International Group of Treasury Associations)which provides a forum for 25 National Treasury Associations from across the world.

The ACT is a member of the CBI (Confederation of British Industry). The CBI's mission is to help create and sustain the conditions in which businesses in the United Kingdom can compete and prosper for the benefit of all. It is a lobbying organisation for UK business on national and international issues.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.