Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

The Association of Corporate Treasurers

Αριθμός μητρώου: 64617562334-37
ημερομηνία της εγγραφής: 25/09/2009 15:53:43

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/03/2015 17:19:25
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 17:19:25
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

The Association of Corporate Treasurers

ACT

A body established in England by Royal Charter

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Moorgate, 51
EC2R 6BH London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 020 7847 2540

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Colin Tyler

Chief Executive

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  John Grout

Director Policy & Technical

    Στόχοι και αποστολή

The Association of Corporate Treasurers (ACT) is the leading professional body for international treasury providing the widest scope of benchmark qualifications for those working in treasury, risk and corporate finance. Membership is by examination. We define standards, promote best practice and support continuing professional development. We are the professional voice of corporate treasury, representing our members.

Our 4,800 members work widely in companies of all sizes through industry, commerce and professional service firms.

Guidelines about our approach to policy and technical matters are available at http://www.treasurers.org/technical/manifesto.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

The ACT is involved in making representations on matters that impact upon companies and their treasury, risk and corporate finance activities, including banking regulation and the regulation of financial markets. Recent examples of particular relevance include the regulation of Credit Rating Agencies, the regulation of money market funds, the structure of future banking regulation and the regulation of OTC derivative markets (EMIR).


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

The ACT is involved in making representations on matters that impact upon companies and their treasury, risk and corporate finance activities, including banking regulation and the regulation of financial markets. Recent examples of particular relevance include the regulation of Credit Rating Agencies, the regulation of money market funds, the structure of future banking regulation and the regulation of OTC derivative markets (EMIR).

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Εσωτερική αγορά
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

    Μέλη

The ACT is a member of the EACT (European Association of Corporate Treasurers) a grouping of 21 National Treasury Associations from across Europe.

The ACT is a member of IGTA (International Group of Treasury Associations)which provides a forum for 24 National Treasury Associations from across the world.

The ACT is a member of the CBI (Confederation of British Industry). The CBI's mission is to help create and sustain the conditions in which businesses in the United Kingdom can compete and prosper for the benefit of all. It is a lobbying organisation for UK business on national and international issues.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.