Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

The Association of Corporate Treasurers

Identifikační číslo v rejstříku: 64617562334-37
Datum registrace: 25/09/2009 15:53:43

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/03/2015 17:19:25
Datum poslední roční aktualizace je: 30/03/2015 17:19:25
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 30/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

The Association of Corporate Treasurers

ACT

A body established in England by Royal Charter

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

odborové organizace a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Moorgate, 51
EC2R 6BH London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 020 7847 2540

    Osoba s právní odpovědností

pan  Colin Tyler

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  John Grout

Director Policy & Technical

    Cíle a úkoly

The Association of Corporate Treasurers (ACT) is the leading professional body for international treasury providing the widest scope of benchmark qualifications for those working in treasury, risk and corporate finance. Membership is by examination. We define standards, promote best practice and support continuing professional development. We are the professional voice of corporate treasury, representing our members.

Our 4,800 members work widely in companies of all sizes through industry, commerce and professional service firms.

Guidelines about our approach to policy and technical matters are available at http://www.treasurers.org/technical/manifesto.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

The ACT is involved in making representations on matters that impact upon companies and their treasury, risk and corporate finance activities, including banking regulation and the regulation of financial markets. Recent examples of particular relevance include the regulation of Credit Rating Agencies, the regulation of money market funds, the structure of future banking regulation and the regulation of OTC derivative markets (EMIR).


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

The ACT is involved in making representations on matters that impact upon companies and their treasury, risk and corporate finance activities, including banking regulation and the regulation of financial markets. Recent examples of particular relevance include the regulation of Credit Rating Agencies, the regulation of money market funds, the structure of future banking regulation and the regulation of OTC derivative markets (EMIR).

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářské a finanční věci
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

The ACT is a member of the EACT (European Association of Corporate Treasurers) a grouping of 21 National Treasury Associations from across Europe.

The ACT is a member of IGTA (International Group of Treasury Associations)which provides a forum for 24 National Treasury Associations from across the world.

The ACT is a member of the CBI (Confederation of British Industry). The CBI's mission is to help create and sustain the conditions in which businesses in the United Kingdom can compete and prosper for the benefit of all. It is a lobbying organisation for UK business on national and international issues.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.