Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

The Association of Corporate Treasurers

Identifikační číslo v rejstříku: 64617562334-37
Datum registrace: 25.9.09 15:53:43

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 29.9.14 14:45:46
Datum poslední roční aktualizace je 29.9.14 14:45:46


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: The Association of Corporate Treasurers
Zkratka: ACT
Právní forma A body established in England by Royal Charter
Internetové stránky: http://www.treasurers.org/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Colin Tyler
Funkce: Chief Executive

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  John Grout
Funkce: Director Policy & Technical

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Moorgate  51
EC2R 6BH London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+44) 020 7847 2540
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Association of Corporate Treasurers (ACT) is the leading professional body for international treasury providing the widest scope of benchmark qualifications for those working in treasury, risk and corporate finance. Membership is by examination. We define standards, promote best practice and support continuing professional development. We are the professional voice of corporate treasury, representing our members.

Our 4,800 members work widely in companies of all sizes through industry, commerce and professional service firms.

Guidelines about our approach to policy and technical matters are available at http://www.treasurers.org/technical/manifesto.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


The ACT is involved in making representations on matters that impact upon companies and their treasury, risk and corporate finance activities, including banking regulation and the regulation of financial markets. Recent examples of particular relevance include the regulation of Credit Rating Agencies, the regulation of money market funds, the structure of future banking regulation and the regulation of OTC derivative markets (EMIR).

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Hospodářské a finanční věci
  • Vnitřní trh

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
The ACT is a member of the EACT (European Association of Corporate Treasurers) a grouping of 18 National Treasury Associations from across Europe.

The ACT is a member of IGTA (International Group of Treasury Associations)which provides a forum for 25 National Treasury Associations from across the world.

The ACT is a member of the CBI (Confederation of British Industry). The CBI's mission is to help create and sustain the conditions in which businesses in the United Kingdom can compete and prosper for the benefit of all. It is a lobbying organisation for UK business on national and international issues.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.