Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

BirdLife Cyprus (Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου)

Идентификационен номер в Регистъра: 64516384181-29
Дата на регистрация: 15/09/2010 14:02:48

Информацията за този субект е била последно изменена на: 14/04/2015 13:01:55
Последната годишна актуализация е извършена на: 14/04/2015 13:01:55
Следваща актуализация най-късно до: 14/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

BirdLife Cyprus (Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου)

NGO

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Archbishop Makarios Avenue, Strakka
Kato Deftera
Пощенска кутия: 28076
2090 Nicosia
КИПЪР

(+357) 22455072

    Правно отговорно лице

Господин  Menelaos Charalambides

Council Chairman

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Clairie Papazoglou

Executive Director

    Цели и задачи

BirdLife Cyprus is a non-governmental, not for profit conservation organization, working for the protection of birds, their habitats and wider biodiversity in Cyprus. It is the BirdLife International partner in Cyprus. BirdLife Cyprus achieves its aims through conducting research, studies, organizing field events and meetings, lobbying at national and international level, and awareness raising campaigns.
Main issues BirdLife Cyprus deals with are: illegal bird trapping and hunting, protection and management of SPAs, IBAs and Natura 2000 sites, Sustainable agriculture and rural development, water management issues, climate adaptation, awareness raising, education, events with members for the enjoyment of birds.

национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Following Fitness Check of EU Nature Directives and general implementation of Birds and Habitats Directives.
All policies relating to Biodiversity protection (apart from Birds and Habitats Directives, also Appropriate Assessment, Environmental Impact Assessment and Strategic Impact Assessment), but also links to other policies that could influence biodiversity. Following Cyprus Rural Development Plan adoption by EU, and how CAP and RD can support biodiversity, implementation of WFD and how water management can support biodiversity. To a lesser extent following fisheries (and MFF), climate mitigation and adaptation (especially renewables), and funding (LIFE+ and EU budget-Structural Funds).


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Бюджет
 • Действия в областта на климата
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Околна среда
 • Рибарство и аквакултури

    Членство

498

 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • КИПЪР
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • ТУРЦИЯ

BirdLife International (NGO)(http://birdlife.org)
EURING (http://www.euring.org/)

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

467 309 €

183 931 €

 €

113 163 €

EU (LIFE+, Cross Border Cooperation Greece-Cyprus)

33 118 €

37 650 €

283 378 €

168 971 €

9 206 €

800 €

3 470 €

1 843 €

99 088 €

International grants from NGO: from our BirdLife Partner in the UK, the RSPB, NABU/BirdLife in Germany and the MAVA Foundation.
National donations from the A.G. Leventis Foundation and the A.P.Leventis Foundation, and member donations.

Estimated funds dedicated to EU lobbying each year less than 10,000 EUR.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.