Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

BirdLife Cyprus (Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου)

Идентификационен номер в Регистъра: 64516384181-29
Дата на регистрация: 10-9-15 14:02:48

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-21 16:27:16
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-21 16:27:16


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: BirdLife Cyprus (Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου)
Инициали:
Правен статут: NGO
Уебсайт: http://www.birdlifecyprus.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Menelaos Charalambides
Длъжност: Council Chairman

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Clairie Papazoglou
Длъжност: Executive Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Archbishop Makarios Avenue Kato Lakatamia Strakka
2340 Nicosia
КИПЪР
Телефонен номер: (+357) 22455072
Факс: (+357) 22455073
Друга информация за връзка: Above is visiting address.
Postal address is:
P.O.Box 28076, Nicosia, 2090, CYPRUS.

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: BirdLife Cyprus is a non-governmental, not for profit conservation organization, working for the protection of birds, their habitats and biodiversity in general in Cyprus. It is the BirdLife International partner in Cyprus. BirdLife Cyprus achieves its aims through conducting research, studies, organizing field events and meetings, lobbying at national and international level, and awareness raising campaigns.
Main issues BirdLife Cyprus deals with are: illegal bird trapping and hunting, protection and management of SPAs, IBAs and Natura 2000 sites, Sustainable agriculture and rural development, water management issues, climate adaptation, awareness raising, education, events with members for the enjoyment of birds.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1,5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Biodiversity protection (mostly related to implementation of Birds and Habitats Directives, Appropriate Assessment, Environmental Impact Assessment and Strategic Impact Assessment), but also links to other policies that could influence biodiversity like agriculture (CAP reform and Rural development), water (WFD), fisheries (and MFF), climate mitigation and adaptation (especially renewables), and funding (LIFE+ and EU budget-Structural Funds).

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Бюджет
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Околна среда
 • Рибарство и аквакултури

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 450
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • КИПЪР
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ШВЕЦИЯ

 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • ТУРЦИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
BirdLife International (NGO)(http://birdlife.org)
EURING (http://www.euring.org/)

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 505 258
от който публични средства: 148 060
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 72 643
- от национални източници: 75 417
- от регионални източници:
други източници: 357 198
- дарения: 220 389
- членски вноски: 10 688
Corporate : 1 000
Merchandising : 1 639
Other miscellaneous income : 2 253
Grants International Foundations-NGOs : 121 229
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

International grants from NGO: from our BirdLife Partner in the UK, the RSPB, NABU/BirdLife in Germany and the MAVA Foundation.
National donations from the A.G. Leventis Foundation and the A.P.Leventis Foundation, and member donations.

Estimated funds dedicated to EU lobbying each year less than 25.000 EUR.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.